Xarxa de Preparació contra el Terrorisme (CTPN)

 

La CTPN, de la qual forma part l’Ajuntament de Barcelona, és una xarxa de col·laboració internacional centrada a estudiar la manera en què han actuat les ciutats que han patit un atac terrorista. La finalitat és combatre aquestes males experiències i tenir la capacitat de previsió i reacció enfront d’aquestes situacions.

Per aconseguir-ho, ofereix una plataforma compartida entre les ciutats membres on diversos líders estratègics, experts i acadèmics intercanvien coneixements i informació, tant en l’àmbit teòric com pràctic, perquè les ciutats i les seves comunitats puguin estar més ben preparades per combatre el terrorisme.

1. Història de la xarxa

La CTPN es va concebre l’any 2017 després d’una cimera de coordinació estratègica a Londres centrada en el terrorisme i les experiències dels atacs de París del 2015. D’aquí van sorgir una sèrie de recomanacions, inclosa la necessitat de continuar amb l’aprenentatge compartit entre agències d’Europa i també internacionals, mitjançant la creació d’associacions amb altres ciutats.

Alineada amb estratègies locals, nacionals i internacionals, la CTPN es va fundar formalment el juny del 2018.

2. Membres

Actualment, la CTPN està formada per:

 • 6 ciutats membres: Barcelona, Manchester, Londres, París, Rotterdam i Estocolm
 • 12 líders estratègics
 • 7 socis acadèmics
 • 7 experts independents
 • La xarxa prioritza l’adhesió de ciutats d’Europa i d’Amèrica del Nord, però està oberta a altres ciutats que comparteixin un interès comú en la seva agenda per fer front al terrorisme.

3. Objectius

La CTPN té com a finalitat influir en els acords estratègics entre les ciutats que en formen part perquè puguin preparar-se per fer front al terrorisme i respondre i recuperar-se amb més rapidesa en cas de patir un atac terrorista.

Per aconseguir els reptes establerts, s’han definit els objectius següents:

 • Desenvolupar i mantenir una plataforma segura i constructiva perquè les ciutats membres comparteixin experiències.
 • Intercanviar lliçons, pràctiques i materials per enfortir la resiliència de les ciutats envers el terrorisme.
 • Influir i informar les ciutats membres sobre les activitats, acords i polítiques establertes per part de la CTPN.
 • Donar suport a les recomanacions acordades i supervisar-ne l’impacte posterior.
 • Revisar els informes de la xarxa CTPN per extreure’n nous aprenentatges segons les dades, l’experiència i les estratègies de les ciutats.
 • Propiciar la col·laboració de totes les ciutats que formen part de la xarxa mitjançant l’intercanvi d’experts i la definició de projectes, iniciatives i agendes paral·leles.

4. Línies estratègiques

La CTPN s’alinea amb les línies estratègiques següents:

 • Estratègia mundial contra el terrorisme de les Nacions Unides

La CTPN ha adoptat la necessitat d’abordar quines són les condicions favorables per a la propagació del terrorisme i de desenvolupar les mesures i la capacitat per prevenir i combatre el terrorisme en cas de patir un atac.

 • L’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord (OTAN) i lOrganització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE)

L’OTAN centra el seu treball amb relació al terrorisme a conscienciar sobre l’amenaça i preparar-se per respondre en cas d’atac, i a augmentar el compromís dels països membres a fer-ho, tal com fa la CTPN.

De l’OSCE, la CTPN ha assimilat l’enfocament cooperatiu per treballar entre els països membres de manera conjunta i la coordinació amb les autoritats nacionals, les organitzacions internacionals i regionals, les associacions publicoprivades, el sector privat, la societat civil i els mitjans de comunicació per combatre el terrorisme en tots els àmbits.

 • Estratègia de la Unió Europea contra el terrorisme

La CTPN ha recollit l’Estratègia de la UE de lluita contra el terrorisme (adoptada pel Consell de la UE el 2005), així com les línies locals i estatals de les ciutats que hi participen.

 

Cliqueu aquí per a més informació.