Pla d’assentaments

Servei adreçat a millorar les condicions de vida de les persones vulnerables que viuen als assentaments de la ciutat de Barcelona per dignificar les condicions de vida i combatre l’exclusió social, independentment de la seva situació administrativa.

El servei té dues funcions:

 • Atendre les necessitats socials de les persones vulnerables que viuen als assentaments, gestionant recursos des d’una perspectiva integral:
  • Recursos de detecció i intermediació a través de serveis municipals i d’entitats.
  • Recursos municipals per fer seguiment social.
  • Recursos d’assessorament jurídic.
  • Recursos residencials temporals.
  • Recursos d’alfabetització i llengua.
  • Recursos de formació i capacitació.
  • Recursos d’inserció laboral, projectes d’innovació.
 • Fer d’observatori del fenomen, elaborant indicadors periòdics sobre la situació dels assentaments a la ciutat.

El servei està gestionat per l’Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars (OPAI).