Servei d’atenció i suport a persones sense sostre

Servei adreçat a millorar les condicions de vida de les persones que estan al carrer.

Ofereix atenció en medi obert, primera acollida i tractament a través d’equips de detecció i d’atenció al carrer que s’encarreguen de motivar-les perquè acceptin ser ateses en serveis i recursos específics, i d’equips de primera acollida i tractament social, que amb suport psicològic, mèdic i jurídic atenen les persones que han manifestat la voluntat d’entrar dins dels plans d’inserció.

Va adreçat a persones que es troben en una situació inicial, avançada o consolidada de desarrelament social i no disposen de domicili fix.

La persona o bé és localitzada al carrer per part de l’equip del Servei d’Inserció Social (SIS) que iniciarà el seu contacte, o pot adreçar-se directament al SIS:

Servei d’Inserció Social (SIS). Pg. Pujades, 29 baixos. Telèfon: 93 256 66 50

Horari:

  • Dilluns, dimecres i divendres de 8.00 a 14.00 hores
  • Dimarts i dijous de 8.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores
Servei d’atenció i suport a persones sense sostre
Enllaços relacionats: