Servei de Gestió de Conflictes d'Àmbit Social a l'Espai Urbà

El Servei de Gestió de Conflictes (SGC) actua en situacions de conflicte obert, i també fent una tasca preventiva, recomanant propostes d’actuacions per facilitar la convivència, el civisme i la tolerància entre la població.

Qualsevol persona que detecti un conflicte a l’espai públic pot sol·licitar el servei presentant una instància a l’Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) més propera, en què exposi els fets i sol·liciti la intervenció de l'Ajuntament. Per a efectuar aquesta tramitació és necessari que concerteu cita prèvia amb les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC).