Ajuts d’urgència social per a famílies amb infants de 0 a 16 anys

FONS D’INFÀNCIA 2019

És un ajut extraordinari que concedeix l'Ajuntament de Barcelona a famílies en situació de vulnerabilitat per cobrir les necessitats bàsiques de subsistència d'infants i/o adolescents de 0 a 16 anys.

Els imports dels ajuts són els següents:

 • Famílies amb un fill o filla: 100 euros al mes.
 • Famílies amb dos fills o filles: 175 euros al mes.
 • A partir del tercer fill o filla i successius: afegir 50 euros més al mes per cada infant.
 • Famílies monoparentals: 100 euros més per família al mes.

Cal tenir en compte que:

 • Els ajuts es donaran per un màxim de 8 mesos en tots els casos.
 • Les persones que resultin beneficiàries d’aquest ajut tindran concedit d’ofici, si així ho indiquen al formulari de sol·licitud, l’ajut de menjador escolar de P3 a 4t d’ESO per a centres escolars de Barcelona ciutat.

PERSONES DESTINATÀRIES I REQUISITS

Les persones destinatàries inicials dels ajuts són els infants menors de 16 anys, empadronats a la ciutat de Barcelona, que visquin en unitats familiars amb rendes baixes i que siguin usuaris amb seguiment de Serveis Socials.

COM FUNCIONA?

Les persones beneficiàries rebran l’ajut a través de la targeta Barcelona Solidària.

 • La targeta no estarà operativa en el moment del lliurament.
 • El saldo es carregarà en els dies posteriors. Un cop s’activi el saldo, es pot començar a utilitzar la targeta.
 • Es poden realitzar consultes de saldo i moviments en qualsevol caixer automàtic de la xarxa CaixaBank (“La Caixa”) i al web www.moneytopay.com. És recomanable fer les consultes de saldo a través d’aquest web per evitar fer malbé la targeta.
 • Cada vegada que es faci una compra o un pagament, l’import es descomptarà automàticament.
 • La persona titular és l’única que pot utilitzar la targeta.
 • No es poden treure diners en efectiu.
 • El darrer abonament es farà al desembre de 2019.
 • En cas d’infants i/o adolescents nascuts l’any 2003, l’últim abonament es farà el mes que facin 16 anys.
 • La Targeta Barcelona Solidària és recarregable i cal guardar-la fins a la data de caducitat.

QUÈ ES POT COMPRAR I QUINS PAGAMENTS ES PODEN EFECTUAR?

 • Es poden comprar productes per cobrir les necessitats bàsiques de subsistència, com ara aliments, roba, calçat, material escolar, etc.; per a infants i/o adolescents.
 • Es poden realitzar pagaments de matrícules de centres docents, rebuts i fer altres abonaments a través del web www.caixabank.es/particular/home/particulares_es.html
 • Cal conservar els justificants de les despeses realitzades amb la targeta fins al 31 de desembre de 2020 per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que l’ajut s’ha destinat a la finalitat indicada. El fet de no presentar els justificants de les despeses i/o de no fer-ne un bon ús podrà comportar la retirada de l’ajut i una valoració negativa.

ON ES POT UTILITZAR?

La targeta funciona als establiments amb datàfon que vénen el tipus de productes de l’apartat anterior. Per a més informació, descomptes i avantatges, podeu consultar el llistat d’entitats col·laboradores.

QUÈ CAL FER EN CAS DE PÈRDUA, ROBATORI O DANY?

 • Cal posar-se en contacte amb l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques, situada al carrer Aragó, 344, baixos. Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h. Telèfon: 93 256 56 48
 • NO demaneu en cap cas un duplicat a les oficines de CaixaBank (“La Caixa”).
 • Només es farà un duplicat per any.
Ajuts d’urgència social per a famílies amb infants de 0 a 16 anys