Estructura i finançament

Organitzacions Membres del Programa Làbora

Comissió Estratègica

 • logo ayuntament
 • logo ecas
 • logo feicat
 • logo creu roja
 • logo Barcelona Activa
 • logo fundació intermedia
 

Comissió de Direcció

 • logo ayuntament
 • logo ecas
 • logo feicat
 • logo creu roja
 • logo Barcelona Activa
 • logo fundació intermedia
 • Logo caritas
 

Direcció tècnica

 • logo fundació intermedia
 

Agents

 • Logo adsis
 • Logo ambit prevencio
 • Logo Andròmines
 • Logo Anem per feina
 • Logo ASCA
 • Logo caritas
 • Logo casal dels infants
 • Logo Col·legi oficial de psicologia de catalunya
 • Logo creu roja
 • Logo Fundación Quiero Trabajo
 • Logo Impulsem
 • Logo iniciatives solidàries
 • Logo insercoop
 • Logo femarec
 • Logo Fundació Acollida i Esperança
 • Logo Fundació Ared/Salta
 • Logo comtal
 • Logo Engrunes
 • Logo exit
 • Logo gentis
 • Logo formació i treball
 • Logo merce fontanilles
 • Logo Pere Tarres
 • Logo Fundació Privada Les Corts
 • Logo fundacio salud y comunidad
 • Logo Surt
 • Logo trinijove
 • Logo probens
 • Logo saliesians sant jordi
 

Nivell operatiu

 • Equip Directiu: Integrat per set professionals, amb l’encàrrec de dur a terme la planificació, avaluació i seguiment de l’actuació, execució i alineament estratègic general i de les diferents àrees que conformen el Programa (direcció general i operativa, àrees de prospecció, orientació i accions transversals, comunicació, tecnologia, finances i administració).
 • Equip de Prospecció Làbora: el seu objectiu  és sensibilitzar el teixit empresarial per a què defineixi els llocs de treball per competències a fi de trobar el millor candidat o candidata que s'escaigui per aquella feina: prospectar des de la definició de competències.
 • Equip d’Orientació Làbora: és l’equip de professionals del Programa que fa de nexe d’unió entre els professionals de Serveis Socials i les persones participants del Programa, i tenen per objectiu promoure la millora competencial dels mateixos.
 • Equip de Formació Làbora: es l’equip encarregat de liderar la identificació de les competències dels i les participants als mòduls de Millora de l’Ocupabilitat (MO) i transferir-les a la nova ocupació que aquest/a es planteja com a objectiu laboral.
 • Equip d’administració

Finançament

El Programa Làbora és un projecte cofinançat entre l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, i les entitats d’ ECAS i FEICAT, i Creu Roja Barcelona.

  Pressupost Execució  
Total projecte 3.200.000,00€ 3.223.564,67€  

Import i percentatge dels fons finançat per l’Ajuntament de Barcelona respecte l’import total:

 • 2.865.038,68€
 • 88,88%

Percentatge finançat, de manera mancomunada, per ECAS, FEICAT, Creu Roja i les entitats i/o empreses d’inserció participants

 • 358.526,05€
 • 11,12%