B-MINCOME finalitza després de dos anys d’Economia Social i Solidària

B-MINCOME finalitza després de dos anys d’Economia Social i Solidària

24/02/2020 - 12:39

B-MINCOME ha treballat amb 98 unitats familiars de l'Eix Besòs

El programa B-MINCOME, que va començar a finals de 2017, ha atès i acompanyat a un centenar de persones per desenvolupar el seu desig d’emprendre, créixer professionalment i participar activament als seus barris i districtes des d’una perspectiva social i solidària. Gràcies a aquest projecte s’han posat en marxa diverses iniciatives a deu barris de l’Eix Besòs. El projecte ha estat una oportunitat, també, per enfortir la comunitat, creant xarxes de suport mutu entre les persones implicades.

El projecte pilot tenia com a objectius la lluita contra la pobresa i la desigualtat potenciant l’esperit emprenedor en Economia Social i Solidària (ESS), millorar les competències professionals, enfortir la vinculació amb el territori i donar a conèixer les iniciatives vinculades a l’ESS existents. El B-MINCOME, cofinançat per la Unió Europea, combinava un ajut econòmic en la forma d’un Suport Municipal d’Inclusió (SMI) amb polítiques actives sociolaborals en els àmbits de la formació i ocupació, ajuts al lloguer d’habitacions, el foment de la participació comunitària i l’economia social.

Aquesta darrera línia, pal de paller del projecte, ha permès atendre a 58 persones (48 dones i 10 homes) en algun dels tres itineraris previstos. Això ha possibilitat, per una banda, la posada en marxa de set projectes d’emprenedoria en Economia Social i Solidària (58% de les participants), també estades a cinc entitats de l’ESS presents a l’Eix Besòs (25%), i, finalment, el sorgiment de dos grups d’acció social (17%) estretament vinculats a l’entorn a través de la cuina, la costura i la participació activa en esdeveniments socials i culturals al territori.

Projectes amb mirada d’Economia Social i Solidària

Aquests dos anys de treball han permès mostrar, novament, les elevades capacitats de les persones participants. La labor de l’equip tècnic ha estat clau per acompanyar-les, donar-los visibilitat i potenciar les seves competències. La forta vinculació entre l’equip i les participants, així com la seva capacitat de co-crear solucions, han estat fonamentals en l’èxit de les diferents iniciatives. De fet, diverses idees posades en marxa dins el B-MINCOME continuen endavant gràcies a les formacions i acompanyaments rebuts.

Un exemple és Albikukades, la botiga online de decoració i materials per a festes de l’Alba Ramírez. Gràcies al suport del programa, l’Alba va incloure els valors de l’ESS al seu pla de negoci i oferir als seus clients un servei de qualitat. Per una altra banda, el grup d’acció social Dones amb Força ha transformat, segons afirmen les participants, les seves dinàmiques i la seva participació al barri. Com explica una de les integrants, la Martha Rodrígues, el grup els hi ha permès establir relacions significatives entre elles. Eren dones que es relacionaven poc amb l’entorn i ara tenen un producte propi que respon a les seves necessitats i que busca ajudar a altres persones de la comunitat.

Així, tot i que el B-MINCOME va arribar a la seva fi el passat novembre, el seu impacte ha permès un canvi perdurable i positiu, obert al futur, on l’ESS és clau en la lluita contra la pobresa i la desigualtat.