Els professionals de RADARS comparteixen experiències per enfortir el projecte

Els professionals de RADARS comparteixen experiències per enfortir el projecte

RADARS. Els tècnics i tècniques de serveis socials es reuneixen en unes jornades de treball per posar en comú els èxits i dificultats

Els tècnics i tècniques de serveis socials es reuneixen en unes jornades de treball per posar en comú els èxits i dificultats

Els i les professionals dels serveis socials de la ciutat que treballen en el projecte Radars han encetat l’any amb unes jornades de treball per compartir les seves experiències a l’hora de desenvolupar el programa en els diferents barris on s’ha implementat.

Les trobades han permès identificar els punts forts i febles del projecte, a través de diversos grups de debat. Aquest treball ha servit per posar en comú i abordar de forma col·lectiva les dificultats més recurrents als diferents territoris, així com les estratègies de replicabilitat de les experiències exitoses.

La participació comunitària ha estat també un dels temes tractats. En aquest sentit, s’han apuntat algunes estratègies per garantir la participació en el projecte dels diferents actors de la comunitat, amb l’objectiu que esdevingui un motor de creació de sinergies i afavorir la implicació veïnal en la cura de les persones grans.

Reflexions al voltant de com millorar la implicació de les entitats en el projecte, com garantir la representació de la veu de les persones grans i com augmentar la corresponsabilitat de la comunitat van centrar el debat i les propostes de millora.

Un cop realitzades aquestes trobades, es confeccionarà un recull d’experiències i bones pràctiques a disposició de tots els professionals i tècnics que conformen el projecte.