En marxa tres dispositius nous per atendre persones en situació de vulnerabilitat

En marxa tres dispositius nous per atendre persones en situació de vulnerabilitat

20/03/2020 - 19:32

Covid-19. Es tracta d’espais suplementaris d’allotjament digne que garantiran les necessitats d’higiene i alimentació.

Les tres noves iniciatives es concreten en un pavelló de 6.000 metres quadrats de Fira de Barcelona, dos-cents apartaments turístics per a dones víctimes de violència masclista i famílies en situació d’emergència habitacional i tres equipaments nous per a persones sense llar, que reforçaran el funcionament dels serveis bàsics i essencials de la ciutat.

Per complir les recomanacions de confinament que marquen les autoritats sanitàries per fer front a la Covid-19, l’Ajuntament, en col·laboració amb altres administracions i entitats, posarà en marxa tres dispositius nous d’allotjament addicional per atendre els col·lectius més vulnerables.

  • Un pavelló de Fira de Barcelona de 6.000 metres quadrats, on es podran allotjar fins a un miler de persones. La Creu Roja i personal municipal gestionaran l’equipament.
  • Dos-cents apartaments turístics, propietat d’un operador de la ciutat, que serviran per allotjar dones víctimes de violència masclista, famílies amb infants a càrrec que poden perdre l’habitatge les properes setmanes o persones sense llar que estan allotjades en diferents equipaments municipals.
  • Tres nous equipaments específics per a persones sense llar:
    1. Un equipament municipal a l’antic Institut Pere Calafell, amb capacitat per a 56 persones, que gestionarà la Creu Roja.
    2. Un nou centre d’acollida de 30 places per poder fer l’aïllament de persones derivades de centres de primera acollida en cas que sigui necessari, en col·laboració amb l’entitat Sant Joan de Déu.
    3. Un nou equipament de dutxes, bugaderia i menjador en què s’ha treballat amb el Centre Assís.

Altres recursos actius a la ciutat

Tot i l’estat d’alarma per la Covid-19, s’ha aconseguit assegurar que a la ciutat segueixin funcionant les 2.200 places per a persones sense llar en centres gestionats per entitats, els tres centres de primera acollida i els altres centres residencials de la ciutat, els serveis d’higiene i alimentació, així com els centres de serveis socials, el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) i el Servei Municipal de Teleassistència. El Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) es manté obert les 24 hores.