Es prorroga el contracte del servei de teleassistència durant el 2016

Es prorroga el contracte del servei de teleassistència durant el 2016

17/11/2015 - 17:26

Serveis socials. Un total de 76.122 persones disposen d’aquest servei a Barcelona, i es fan una mitjana de 1.800 trucades diàries.

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports ha aprovat avui prorrogar el contracte del servei municipal de teleassistència fins al 31 de desembre de 2016. L’empresa que presta aquest servei és UTE Televida-Tunstall, amb un pressupost anual de 10.037.500 euros. Per al 2016 es preveu una ampliació del pressupost d’un milió d’euros addicional.

Un total de 76.122 persones són usuàries de la teleassistència a Barcelona, un servei adreçat a persones grans, amb discapacitat o altres casos que es trobin en situació de dependència. El principal objectiu és millorar la qualitat de vida d’aquests usuaris i augmentar-ne les possibilitats de permanència al seu domicili. D’altra banda, es tracta d’un servei que proporciona seguretat al mateix usuari i també a la família.

Cada dia es reben al voltant de 1.800 trucades de persones usuàries al centre d’atenció del servei de teleassistència i es fan 6.782 trucades més per fer seguiment dels usuaris. Segons una enquesta realitzada pel departament d’avaluació i estudis de l’Ajuntament entre els usuaris del servei, el 99,6% de les persones valoren de forma positiva la teleassistència a Barcelona. Durant el 2016 es procedirà a la redacció del nou contracte per a la prestació del servei a partir del 2017.