Fons de 90 milions d’euros per fer front a la covid-19

Fons de 90 milions d’euros per fer front a la covid-19

Covid-19. L’ampliació del pressupost municipal permetrà fer front a l’emergència sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia.

El Ple del Consell Municipal ha aprovat una modificació pressupostària per disposar d’un fons covid de 90 milions d’euros per fer front a l’emergència sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia. La mesura s’ha aprovat amb els vots favorables del Govern municipal, el PP i BCN Canvi i les abstencions d’ERC, J×Cat i Cs.

A què es destinarà el fons covid?

  • 35 milions per atendre les necessitats socials
  • 30 milions destinats a la reactivació econòmica
  • 15 milions per a les mesures de transformació de l’espai urbà
  • 10 milions per a les necessitats de l’àmbit cultural

Més recursos per als ajuntaments

En el Ple extraordinari celebrat aquest divendres per iniciativa dels grups municipals de l’oposició s’ha aprovat per unanimitat una resolució per exigir que el Govern de l’Estat permeti als ajuntaments l’ús de la totalitat del seu superàvit del 2019 i els romanents de tresoreria.

En la resolució acordada també es demana que el Govern municipal informi del marc financer resultant per al pressupost del 2020 i els següents i que es deroguin els articles que afecten l’autonomia local de la Llei d’estabilitat pressupostària (LRSAL).

Més informació