Esteu aquí

La concessió de rendes a la població més vulnerable en millora la satisfacció vital

La concessió de rendes a la població més vulnerable en millora la satisfacció vital

18/02/2021 - 10:46

Avaluació final del projecte B-Mincome, que a Nou Barris s’ha desenvolupat a Trinitat Nova, Roquetes, Vallbona, Torre Baró i Ciutat Meridiana

Avaluació final del projecte B-Mincome, que a Nou Barris s’ha desenvolupat a Trinitat Nova, Roquetes, Vallbona, Torre Baró i Ciutat Meridiana

El B-Mincome és un projecte pilot de lluita contra la pobresa i l’exclusió social que es va iniciar el 2017 i que s’ha desenvolupat en deu barris de l’eix Besòs. Cinc d’ells, al nostre districte: Trinitat Nova, Roquetes, Vallbona, Torre Baró i Ciutat Meridiana.

Un cop acabat, arriba l’hora d’analitzar-ne els resultats. I la principal conclusió que se n’extreu és que combinar una transferència monetària mensual a les llars, amb polítiques actives d’inclusió sociolaboral, redueix de manera significativa el risc de pobresa i augmenta la satisfacció vital, la participació comunitària i la cohesió social.

En aquest sentit, l’estudi detallat que s’ha elaborat amb les diferents entitats que han pres part en el projecte, confirma que la transferència de rendes contribueix de manera significativa a reduir la privació material severa i la inseguretat alimentària, redueix la sensació d’incertesa financera i l’estrès associat, augmenta la satisfacció amb la vida i la participació de les persones en la vida comunitària, i promou les relacions interculturals.

El projecte també ha tingut un impacte de gènere positiu, ja que va suposar un empoderament de les dones participants, que van veure enfortit el seu rol en l’àmbit domèstic, laboral i comunitari, i va tenir un impacte positiu en les relacions familiars.

Per contra, en acabar el B-Mincome, s’ha trobat que no és possible percebre una millora significativa de la salut física ni mental, tot i que sí que s’ha vist una millora de la qualitat de les hores de son, la reducció dels nivells d’estrès i la millora en l’accés a l’atenció mèdica. Tampoc no ha estat possible validar l’efecte positiu sobre l’increment de l’emprenedoria econòmica o la probabilitat d’accedir a una feina, tot i que caldria observar un horitzó temporal a més llarg termini per acabar de concretar aquest punt.

Polítiques pioneres

El B-Mincome va suposar un desplegament de polítiques combinades i pioneres, com la posada en marxa de la moneda rec, per comprovar l’eficàcia de la provisió de rendes durant dos anys consecutius.

Durant els dos anys que ha durat la prova pilot del projecte B-Mincome, l’Ajuntament hi ha invertit 10,9 milions d’euros. A aquest pressupost cal afegir-hi els 4,9 milions d’euros concedits per la Unió Europea a través del programa Urban Innovative Actions (UIA).

Aquest programa europeu ha permès que 952 famílies dels deu barris de l’eix Besòs —el 84% dels casos amb una dona com a titular—, 3.700 persones en total, rebin 480 euros de mitjana al mes durant els dos anys que ha durat la prova.

El programa B-Mincome va rebre el reconeixement de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com una de les iniciatives més destacades del continent europeu per reduir les desigualtats i millorar la salut i el benestar de la societat.