Esteu aquí

B-Mincome: lluita contra la pobresa i l'exclusió social a l'eix Besòs

B-Mincome: lluita contra la pobresa i l'exclusió social a l'eix Besòs

19/02/2021 - 09:33

Serveis socials. L’avaluació final del projecte B-Mincome ratifica que la concessió de rendes a famílies en situació de vulnerabilitat redueix de manera significativa el risc de pobresa i augmenta la satisfacció vital, la participació comunitària i la cohesió social.

L’avaluació final del projecte B-Mincome ratifica que la concessió de rendes a famílies en situació de vulnerabilitat, combinada amb polítiques actives d'inclusió sociolaboral, redueix de manera significativa el risc de pobresa i augmenta la satisfacció vital, la participació comunitària i la cohesió social.

Aquest programa europeu ha permès que 952 famílies dels deu barris de l’eix Besòs —el 84% dels casos amb una dona com a titular—, 3.700 persones en total, rebin 480 euros de mitjana al mes durant els dos anys que ha durat la prova.

L’estudi detallat que s’ha elaborat amb les diferents entitats que han participat en el projecte ha permès extreure una sèrie de conclusions sobre els efectes reals que té la concessió de rendes i les polítiques actives d’inclusió sociolaboral a la població en risc de vulnerabilitat.

L’avaluació confirma que la transferència de rendes contribueix de manera significativa a reduir la privació material severa i la inseguretat alimentària, redueix la sensació d’incertesa financera i l’estrès associat, augmenta la satisfacció amb la vida, incrementa la participació de les persones en la vida comunitària i promou les relacions interculturals.

El projecte també ha tingut un impacte de gènere positiu, ja que va suposar un empoderament de les dones participants, que van veure enfortit el seu rol en l’àmbit domèstic, laboral i comunitari, i va tenir un impacte positiu en les relacions familiars.

Per contra, en acabar el B-Mincome, s’ha trobat que no és possible percebre una millora significativa de la salut física ni mental, tot i que sí que s’ha vist una millora de la qualitat de les hores de son, la reducció dels nivells d’estrès i la millora en l’accés a l’atenció mèdica. Tampoc no ha estat possible validar l’efecte positiu sobre l’increment de l’emprenedoria econòmica o la probabilitat d’accedir a una feina, tot i que caldria observar un horitzó temporal a més llarg termini per acabar de concretar aquest punt.

Polítiques pioneres

El B-Mincome va suposar un desplegament de polítiques combinades i pioneres, com la posada en marxa de la moneda rec, per comprovar l’eficàcia de la provisió de rendes durant dos anys consecutius.

Durant els dos anys que ha durat la prova pilot del projecte B-Mincome, l’Ajuntament hi ha invertit 10,9 milions d’euros. A aquest pressupost cal afegir-hi els 4,9 milions d’euros concedits per la Unió Europea a través del programa Urban Innovative Actions (UIA).

El programa B-Mincome va rebre el reconeixement de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com una de les iniciatives més destacades del continent europeu per reduir les desigualtats i millorar la salut i el benestar de la societat.