L'Observatori Metropolità de l'Habitatge impulsa una enquesta per analitzar com afecta la Covid-19 al sector de l'habitatge amb el suport de l'Ajuntament

L'Observatori Metropolità de l'Habitatge impulsa una enquesta per analitzar com afecta la Covid-19 al sector de l'habitatge amb el suport de l'Ajuntament

06/05/2020 - 18:02

Habitatge. L'enquesta compta amb la col·laboració de del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el suport de les àrees d'habitatge de l'Ajuntament, l'AMB, la Diputació de Barcelona i la Generalitat

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB), en col·laboració amb l’Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat (AUS) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i el suport de les àrees d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, ha llançat una enquesta amb l’objectiu de conèixer en detall l’afectació de la Covid-19 en el sector de l’habitatge.

En un moment en què el confinament ens obliga a passar molt més temps a casa del que és habitual, l’enquesta “Habitant en confinament” de l’O-HB vol saber quines si han canviat les pautes d’ús dels habitatges i les condicions d’habitabilitat. A l’enquesta també es pregunta sobre l’impacte econòmic de la crisi de la Covid-19 i les dificultats que pot provocar per fer front al pagament de lloguers i hipoteques, entre altres aspectes. Poden respondre l’enquesta tots els ciutadans d’entre 14 i 99 anys fent clic al següent enllaç.

L’O-HB, integrat a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, treballa en l’actualitat en l’extracció i anàlisis de dades sobre l’habitatge, la sobrecàrrega, el lloguer i la propietat que, juntament amb aquesta enquesta, serveixin per a donar suport al disseny de polítiques públiques i actuacions des del sector públic i privat envers l’afectació de la Covid-19.

Mesures extraordinàries per fer front a la Covid-19 en l’àmbit de l’habitatge
La crisi sanitària provocada per la Covid-19 està tenint i tindrà conseqüències importants a nivell econòmic i social. És per això que des de diverses institucions s’han aprovat mesures per ajudar a totes aquelles famílies que puguin veure disminuïts els seus ingressos i, per tant, tenir problemes per fer front als pagaments del lloguer o l’hipoteca.

L’Ajuntament de Barcelona va aprovar el passat 6 d’abril un Decret d’Alcaldia que preveu una moratòria fins a l’agost per totes aquelles persones que viuen en un habitatge del parc públic. Des del Govern de l’Estat s’han aprovat dos decrets, el Reial Decret Llei 8/2020 i el Reial Decret Llei 11/2020, que preveuen mesures tant per les persones que viuen en habitatges de lloguer com per aquelles que són propietàries amb un crèdit o préstec hipotecari o no hipotecari. Entre les mesures destinades a les persones que viuen de lloguer s’hi inclouen la moratòria i reducció del lloguer per aquelles persones que es trobin en situació de vulnerabilitat, la pròrroga extraordinària del contracte de lloguer o la suspensió extraordinària de l’acte de llançament en cas de desnonament. En el cas de les persones propietàries amb un crèdit hipotecari, poden demanar una moratòria per ajornar el pagament de les quotes.

Podreu trobar tota la informació detallada sobre les mesures extraordinàries per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la Covid-19 en l’àmbit de l’habitatge a la pàgina web de l’IMHAB. També podeu resoldre tots els dubtes a la pàgina de preguntes freqüents.