Més recursos als centres oberts

Més recursos als centres oberts

08/08/2018 - 12:24

Serveis socials. Actualment, a la ciutat hi ha 26 centres oberts destinats a l'atenció d'infants i adolescents de famílies vulnerables.

L'any 2018 s'ha incrementat en 110.000 euros el pressupost destinat als centres oberts de la ciutat i arriba així als 2,5 milions d'euros.

Els centres oberts donen un servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar obligatori, per acompanyar, estimular i potenciar el desenvolupament de la personalitat dels infants i adolescents de 0 a 16 anys, així com la socialització i l’adquisició d’aprenentatges bàsics d’esbarjo.

Durant l’any 2018 s’han creat dos nous centres i es preveu que el 2019 se’n creïn dos més als districtes de Sant Martí i Sant Andreu. Actualment, a la ciutat hi ha 26 centres oberts destinats a l’atenció d’infants i adolescents de famílies vulnerables. Es calcula que, durant el curs 2017-2018, s’han atès 2.600 infants, per sobre dels 2.519 del curs anterior.

La xarxa de centres oberts d’atenció a la infància i l’adolescència es va constituir l’abril del 2006 amb l’objectiu de millorar l’atenció socioeducativa dels infants més vulnerables i de les seves famílies.

Més informació