S’obren les dues convocatòries públiques per a la concessió de prestacions i subvencions per al pagament al lloguer

S’obren les dues convocatòries públiques per a la concessió de prestacions i subvencions per al pagament al lloguer

25/04/2016 - 14:17

La finalitat d’aquests ajuts de continuïtat és facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de la població en risc d’exclusió social.

La Generalitat de Catalunya, a través de la seva Agència de l’Habitatge, posa en marxa dues convocatòries d’ajuts per al pagament al lloguer que van adreçades als col·lectius socials més necessitats.

La primera d’elles es basa en les subvencions per al pagament del lloguer previstes en el pla estatal espanyol (subvencions del Ministerio de Fomento “MIFO”) i amb una dotació pressupostària de 20 milions d’euros, consisteix en pagar el 40% del lloguer anual de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 200 € mensuals / 2.400 € anuals per habitatge. Entre els requisits més importants per als sol·licitants, cal destacar:

  • Tenir la residència legal a Catalunya;
  • No pagar un lloguer superior als 600 euros;
  • El límit màxim d’ingressos de la unitat de convivència no sigui entre 0,28-0,94 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). Amb el caràcter excepcional de poder-ho ampliar fins a 2,80 vegades l’IRSC.

Mentre que la segona, amb un pressupost de 2,2 milions d’euros, està orientada a col·lectius específics; és a dir, persones físiques que es trobin en alguna de les situacions següents: o bé sol·licitants titulars de contractes celebrats a partir de l’1 de novembre de 2015, obtinguts a través de les borses de medicació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre; o sol·licitants que han estat beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència (persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària).

En aquesta l’import mensual de la prestació és d’un màxim de 200 euros i d’un mínim de 20 euros.

Les sol·licituds d’ambdues prestacions es poden tramitar màxim fins el 15 de juny a través de diversos punts: en qualsevol de les 10 Oficines de l’Habitatge

repartides a cada districte de la ciutat; o a la mateixa Agència de l’Habitatge de Catalunya.