El Poblenou

Poblenou (entre els carrers de Badajoz, de Pallars, de la Llacuna i de Tànger)

El passat setembre del 2016 es va implantar la primera superilla d’aquest mandat al districte de Sant Martí, en el perímetre format pels carrers de Badajoz, de Pallars, de la Llacuna i de Tànger, a cavall entre els barris del Poblenou i del Parc i la Llacuna del Poblenou.

S'hi han aplicat mesures bàsiques de mobilitat, amb actuacions temporals, reversibles i de ràpida execució que permeten visualitzar els nous usos que s’hi poden arribar a fer.

Arran de la seva implantació, s'ha impulsat un procés de valoració i propostes obert al veïnat per treballar conjuntament els ajustos necessaris per millorar-ne el funcionament i reforçar-ne les potencialitats, mitjançant sessions obertes (debats al carrer, jornada a la Universitat Pompeu Fabra, Consell de Barri...) i s’ha creat una Comissió de Treball amb els principals col·lectius i entitats, que duu a terme trobades periòdiques.

Fruit d'haver escoltat les queixes i les propostes, i de la feina feta en el marc de la Comissió de Treball, es tanca ara la prova pilot: s'implanta la mobilitat definitiva (30 de gener de 2017) i comencen les actuacions a l'espai públic per adaptar el model al territori, als seus habitants i a les activitats que s'hi fan.

Actuacions a l'espai públic

En una primera fase, que s'allarga fins a la primavera del 2017, s'ha actuat amb pintura, mobiliari urbà i arbres en torreta per crear i remarcar les zones d’estada i convivència, dedicades especialment als infants i a la interacció ciutadana, en trams de carrer i en cruïlles alliberades de trànsit de vehicles de motor.

Es col·loquen taules de pícnic, s'instal·la un recorregut literari i es reserva espai per a mercats eventuals. També es creen, progressivament i fruit del procés d’informació i debat amb veïns i entitats, zones de jocs i zones esportives.

Posteriorment, a partir de la tardor del 2017, comença la segona fase de treballs, en què s'executa la urbanització estructurant del tram del carrer dels Almogàvers, entre els carrers de Roc Boronat i de la Llacuna, així com de les cruïlles d'accés a la superilla. També està prevista la progressiva urbanització estructurant d’altres carrers de la superilla.

Les obres d'urbanització de les places de Dolors Piera i Isabel Vila també estan programades per a la tardor del 2017, amb una durada prevista de dos anys.

S'hi crea una zona verda de 8.273 m2 amb espais adaptables als usos que es defineixin en el procés d’informació i debat amb veïns i entitats. Cal destacar que en aquest espai es construeix un nou edifici del Patronat Municipal de l'Habitatge, d'11 plantes i 68 habitatges en dret de superfície d'entre 60 i 84 m2, les obres del qual van començar la primavera del 2017.

A l'estiu del 2018 es duen a terme millores als accessos.