Sant Gervasi de Cassoles

L’àmbit d’estudi per a la implantació del programa superilles a Sant Gervasi és el comprès entre els carrers de Balmes, Mandri, passeig de la Bonanova i ronda del General Mitre.

Una de les principals problemàtiques de l’àmbit són dues dreceres de cotxes de pas que travessen el barri, de la ronda General Mitre a la ronda de Dalt i per accedir a les escoles de Sarrià, al llarg del carrer Sant Gervasi de Cassoles, en sentit nord i de la ronda de Dalt a través de carrer Castanyer fins el carrer Balmes en sentit sud, amb una mitjana de pas de 2.500 vehicles al dia, cada una.  Així mateix, s’ha detectat manca d’accessibilitat a les voreres escassetat d’espai públic (5,9 m2 per habitant) i de zones verdes (menys d’1m2 per habitant).

Un cop constituït el grup impulsor es treballa en diferents propostes amb l'objectiu de revertir aquests problemes . També és treballarà participadament amb col·lectius de comerciants, escoles i responsable i usuaris dels equipaments del barri.