Superilla de Sant Gervasi de Cassoles

L’àmbit d’estudi a Sant Gervasi és el comprès entre els carrers de Balmes, Mandri, passeig de la Bonanova i ronda del General Mitre.

Una de les principals problemàtiques de l’àmbit són dues dreceres de cotxes de pas que travessen el barri, de la ronda General Mitre a la ronda de Dalt i per accedir a les escoles de Sarrià, al llarg del carrer Sant Gervasi de Cassoles, en sentit nord i de la ronda de Dalt a través de carrer Castanyer fins al carrer Balmes en sentit sud, amb una mitjana de pas de 2.500 vehicles al dia, cada una.  Així mateix, s’ha detectat manca d’accessibilitat a les voreres, escassetat d’espai públic i de zones verdes.

Per tot això, es proposa consolidar com a eixos cívics el carrer Sant Gervasi de Cassoles i els carrers Arimon, Bigai-Dalmases i Sant Marius, eliminant les dreceres de trànsit de pas d’aquests carrers veïnals. Les actuacions prioritàries, en aquest cas, són les urbanitzacions estructurants del carrer Sant Gervasi de Cassoles, i d'alguns trams dels altres tres carrers, a més dels entorns del Mercat de Sant Gervasi. El projecte també proposa altres actuacions funcionals, com ara canvis de sentit, eliminacions de girs, etc.

Pla d’Acció Superilla Sant Gervasi