Com serà el nou Mercat de Sant Antoni

Mercats.La darrera xerrada informativa sobre el procés participatiu del Mercat de Sant Antoni va tractar sobre la intervenció dels entorns del Mercat, inclosos en la mesura de superilles.

La darrera xerrada informativa sobre el procés participatiu del Mercat de Sant Antoni va tractar sobre la intervenció dels entorns del Mercat, inclosos en la mesura de superilles.

La Superilla del barri de Sant Antoni es concreta en els eixos cívics definits pels carrers de Comte Borrell entre Gran Via i l’avinguda Paral·lel; Tamarit entre Av. Tamarit i ronda Sant Antoni i ronda de Sant entre Comte d’Urgell i Floridablanca.

A la sessió es va explicar que s’han buscat estratègies de “verdificació” tal com les ha desenvolupat el grup de treball de Parking Day a Sant Antoni i que s’està repensant la pacificació dels trams de Borrell entre Manso i Tamarit; i de Tamarit entre Borrell i Urgell de forma conjunta amb els triangles del mercat.

El grup d’arquitectes del mercat desenvoluparan de forma conjunta els Mercats dels Encants del Carrer i del Llibre per a que comparteixin estands i a mes definiran una solució que acordin de comú acord entre Mercats de l’Ajuntament i la Junta del Mercat del Llibre.