La superilla pilot de la Maternitat i Sant Ramon estarà en marxa al mes d'abril

L'Ajuntament de Barcelona impulsarà 5 superilles pilot a la ciutat en els propers 4 anys, una de les quals situada al barri de la Maternitat i Sant Ramon..

L’Ajuntament de Barcelona desenvoluparà al llarg dels propers 4 anys un total de 5 superilles pilot, entre les quals figura la que es posarà en funcionament el proper mes d’abril –la més avançada- i que correspon al barri de la Maternitat i Sant Ramon, a les Corts. Els nous barris a velocitat humana s’implantaran també a Poblenou; a la plaça de les Glòries; a l’Antiga i la Nova Esquerra de l’Eixample; i a Hostafrancs.

Les superilles són unitats urbanes que superen els conceptes demogràfics i territorials i se sustenten en objectius concrets de mobilitat sostenible, revitalització de l’espai públic, foment de la biodiversitat i el verd urbà, cohesió social, autosuficiència energètica i participació ciutadana.

La superilla de les Corts, al barri de la Maternitat i Sant Ramon, s’està implantant al voltant de la Travessera de les Corts, avinguda de Madrid, Gran Via de Carles III i Riera Blanca. És la que té la densitat residencial més elevada de les cinc proposades -524 habitatges/ha, amb una població d’11.000 habitants aproximadament- i els principals espais de relació són els Jardins de Bacardí i els Jardins de Josep Goday i Casals.

En aquest àmbit, ja s’ha completat la diagnosi de l’Agència d’Ecologia Urbana i s’han dissenyat les primeres actuacions (a executar durant aquest mandat) i s’ha marcat un calendari on les primeres activitats començarien a l’abril:

  • Cruïlla intel·ligent Gran Via de Carles III – Travessera de les Corts.
  • Microurbanització del carrer Benavent.
  • Microurbanització del pàrquing adjacent al carrer Benavent.

Igualment s’han proposat altres actuacions com la construcció de mitgeres per a la captació d’energia solar o la monitorització d’un conjunt d’habitatges per millorar els consums energètics, en projectes a més llarg termini.

Sobre el projecte

L’Ajuntament impulsarà fins a un total de 5 superilles en els propers 4 anys, projecte al qual destinarà un pressupost de 10 milions d’euros. Hàbitat Urbà ha treballat en col·laboració amb l’Agència d’Ecologia Urbana en l’elaboració d’un diagnòstic precís amb indicadors socials, energètics i en matèria del verd de les zones susceptibles d’esdevenir superilles a Barcelona i se n’han seleccionat 5 àrees pilot on es desenvoluparà aquest projecte.

La definició de les superilles pilot es fa des de la participació ciutadana per enfortir l’estructura de relació i cohesió social i que la ciutadania es pugui apropiar d’aquesta nova organització urbana. En aquest sentit, ja s’ha iniciat el procés amb la creació d’un grup impulsor del projecte, la confecció d’un mapa d’actors implicats, l’organització de sessions informatives i tallers participatius, i s’ha proposat una primera activitat de mapeig col·laboratiu per identificar racons i camins d’interès de l’àmbit de les superilles i el seu entorn.