Al barri

El Programa de Temps i Economia de les Cures ha posat en marxa iniciatives i experiències que volen ajudar a fer compatibles els horaris laborals, escolars, les gestions, les compres, l'oci i també vol prioritzar les iniciatives comunitàries en l'àmbit de l'economia de les cures i  altres activitats de la vida quotidiana dirigides a les famílies i emmarcades als barris, els espais de proximitat on es desenvolupen la majoria de les activitats diàries de les persones.

Fins ara s'han desenvolupat en aquest marc tres  projectes: "Temps Educatiu Compartit", centrat en les activitats educatives per a infants fora de l'horari escolar, (gestionat per l'Institut Municipal d'Educació); “Temps per tu” orientat a donar suport a les famílies cuidadores de persones amb dependència de diferents edats,  (gestionat  per l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat);  i el "Dedeuauna" adreçat a joves que no estudien ni treballen, amb l'objectiu d'orientar-los en el procés de cerca d'alternatives formatives i/o laborals i que actualment es gestiona des del Departament de Joventut de l'Àrea de Drets Socials.

En aquesta nova etapa, incorporem l'impuls a les iniciatives comunitàries que contribueixen a la democratització de la cura, que anem desenvolupant en coordinació amb els districtes de la ciutat.

També estem treballant en altres projectes que tenen com a objectiu millorar l'ús del temps dels ciutadans en referència als serveis de proximitat com els mercats i el comerç.

Programes impulsats:

La ciutat compta amb un seguit d’iniciatives comunitàries que contribueixen a la democratització de la cura, perquè faciliten el seu reconeixement social i contribueixen a la seva socialització, redistribuint les càrregues de cura més enllà de les fronteres i la privacitat de les llars

Dirigit a persones cuidadores de persones amb dependència al seu càrrec. Aquest projecte es va iniciar l'any 2011 i té dues línies d'actuació: una dirigida a cuidadors d'infants amb discapacitat i l'altra a cuidadors de gent gran amb dependència.

Un projecte d'intervenció per a joves entre els 16 i els 25 anys, que intervé en el temps dels joves que no estudien ni treballen, amb l'objectiu d'orientar-los en el procés de cerca d'alternatives formatives i/o laborals.

Per col·laborar a la millora del temps de les famílies, mitjançant l'actuació en xarxa de les escoles, institucions i associacions que realitzen activitats fora de l'horari escolar.