Altres experiències a Barcelona

 Radars s’articula mitjançant la creació d’una xarxa de barri, formada per diferents agents actius: els veïns, els comerços i les farmàcies, els centres de serveis socials i les entitats més actives. Junts creen una xarxa de complicitat i atenció, a través de diversos espais de participació com ara la Plataforma de Seguiment Telefònic; la Detecció porta-a-porta, i les acollides i acompanyaments a persones grans. Un projecte que dona protagonisme a la comunitat, amb vocació transformadora, i que vol convertir cada barri en un espai més segur i encara més amigable per a les persones grans, és a dir, en un espai on les cures tinguin major protagonisme. 

L'Ajuntament vol garantir l'oferta de serveis esportius de proximitat a menys de deu minuts de desplaçament des de l'habitatge de qualsevol ciutadà o ciutadana. Reduint el temps de despla- çament es facilita la pràctica esportiva regular i s'amplia el temps dedicat a fer exercici en uns espais ben dotats i amb una bona oferta d'activitat guiada per a tots els públics.

Hi ha una xarxa de 51 centres que treballen per potenciar la convivència i la creativitat de les persones, adaptant-se als horaris d'oci dels diferents tipus d'usuaris d'acord amb les seves necessitats. Proposen un gran ventall d'activitats en horaris adaptats a tots els públics i, de manera creixent, ofereixen tallers intensius durant els caps de setmana o en temporada de vacances.

Els tradicionals espais comercials de proximitat amplien horaris a les tardes i incorporant també nous serveis, com la compra telefònica o a través d'Internet i el repartiment de la compra a domicili. A més d'estalviar temps, contribueixen a millorar la qualitat de vida de les famílies aportant, per exemple, productes de temporada a l'alimentació o tallers de cuina.

Les biblioteques han estat els primers equipaments culturals de la ciutat a adaptar els seus horaris a les noves necessitats dels usuaris. Proximitat, horaris extensos, sales d'estudi nocturnes i una gran oferta d'activitats per a tots els públics, també en horari de cap de setmana, són algunes de les iniciatives que afavoreixen l'aprofitament del temps personal dels veïns i veïnes.

Els museus municipals han ampliat els seus horaris per tal de ser accessibles en el temps d'oci dels barcelonins i les barcelonines. Obren les seves portes de manera gratuïta els diumenges a la tarda i també algunes nits de l'any, com la Nit dels Museus. Altres centres expositius s'han sumat a la proposta obrint els diumenges i també alguns vespres de la setmana.

El temps dedicat a la mobilitat a la ciutat millora amb noves eines per a la planificació dels viatges, com ara pantalles informatives a les parades o la possibilitat de rebre informació als telèfons o PDA dels usuaris. Mesures com les ampliacions d'horaris del metro o els canvis en els recorreguts i les freqüències de pas dels autobusos contribueixen a facilitar la gestió dels desplaçaments a la ciutat.

L'Ajuntament de Barcelona també obre aquesta finestra a internet per realitzar tràmits quan cadascú ho decideixi, en funció de la seva dosponibilitat i eliminant temps de desplaçament als centres públics, facilitant la compatibilitatzació dels diferents temps de vida. Permisos d'obres, ajudes a la rehabilitació d'edificis, tràmits al padró o gestió de tributs són alguns dels serveis disponibles.

El telèfon d'atenció al ciutadà 010 comença un projecte per ampliar els serveis del telèfon d'atenció i permetre als ciutadans fer tràmits municipals per aquest canal. Ja es pot modificar el nom i cognoms de la Targeta Rosa, rectificar errors de dades, auto liquidar l'impost de vehicle, canviar l'adreça fiscal o fraccionar deute.

Obertes de 21 a 1 h de la matinada, de dilluns a divendres, les sales d'estudi s'adapten a les necessitats horàries dels estudiants de manera permanent o durant les temporades d'exàmens. Ofereixen, a més, serveis com xarxes Wi-Fi o accés a documents de referència, i organitzen activitats formatives o culturals destinades a millorar les tècniques d'estudi dels joves.

El servei d'alerta connectat a la línia telefònica permet als usuaris establir contacte amb el personal d'assistència les 24 hores del dia. Proporciona tranquilitat a les persones grans o dependents i als seus cuidadors, ja que respon immediatament a l'alarma i mobilitza a les famílies o els recursos necessaris per atendre la urgència. A Barcelona disposen d'aquest servei més de 50.000 persones.

La nova oficina d'informació de la plaça de Sant Miquel obre de dilluns a dissabte de 8.30 a 22 h, amb una àmplia cartera de serveis que inclou tràmits a les oficines de l'habitatge i als centres de serveis socials. Aquesta nova proposta permet fer tots els tràmits en un sol lloc i en més de set idiomes, cosa que contribueix a la millora de la gestió del temps de la ciutadania.

A Barcelona disposem de 45 "Punts bcn", els terminals connectats a l'Ajuntament que permeten fer tràmits en horaris àmplis des d'equipaments com biblioteques, Oficines d'Atenció al Ciutadà o estacions de metro. Ja s'hi poden sol·licitar el volant d'empadronament o duplicats de rebuts, i es preveu que s'hi puguin fer consultes, pagar tributs, comprar entrades o registrar documents.

Aquests serveis tracten de contribuir a millorar la qualitat de vida les persones i famílies que per algun motiu tenen dificultats en el desenvolupament la seva vida quotidiana. Des dels Centres de Serveis Socials dels barris es proporciona als usuaris un univers ampli i coordinat de suports de caire preventiu, assistencial, socioeducatiu i rehabilitador.

Aquests itineraris protegits permeten als infants desplaçar-se sols fins als centres escolars, tot reforçant-los l'autonomia i l'aprenentatge de la gestió del temps personal. La implantació dels camins demana la implicació de tots els ciutadans, ja que suposa una pacificació del trànsit i una nova cultura de la mobilitat, que prioritza la qualitat de vida de les persones i el respecte a l'entorn ambiental.

El projecte té com a objectiu la pacificació del trànsit limitant la velocitat en alguns carrers o illes dels barris, per tal que la ciutadania pugui gaudir de l'espai públic en un entorn més amable, segur i sostenible. Contribueix, doncs, a millorar la qualitat de vida de les persones i potencia un espai urbà que té en compte les necessitats de temps dels ciutadans al llarg del seu cicle de vida.

Per tal de facilitar la convivència entre els residents i l'activitat turística, es treballa en un pla que té en compte la coordinació d'horaris de la ciutat en hores punta, l'ocupació de l'espai públic, la gestió de la mobilitat i la desconcentració de l'oferta turística. L'objectiu principal és aconseguir una relació sinèrgica entre els residents i els visitants de Barcelona.