Banc del temps

La seva activitat es basa en l'intercanvi de temps entre les persones que ajuda a resoldre problemes de la vida quotidiana. Els usuaris d'aquests bancs dipositen unes hores de temps, hores durant les quals s'oferiran per fer algun servei fruit de les seves habilitats. Explicar un conte a algú, cuidar una criatura durant una malaltia, llegir llibres a persones grans, ajudar a fer els deures, cuidar animals domèstics o plantes, petites reparacions domèstiques, acompanyar a passejar, són algunes de les activitats que es desenvolupen durant els intercanvis. El dipositari del temps també serà receptor dels serveis d'altres persones que hi dedicaran la mateixa quantitat del temps que ell també ha cedit.

Els bancs del temps tenen com a objectiu principal promoure intercanvis solidaris que contribueixin a crear vincles comunitaris i també a millorar la qualitat de vida de les persones. Els valors de cooperació, de confiança en els altres, i d'anticonsumisme són presents en tots els intercanvis, que es produeixen a més a més entre persones de diferents edats i generacions.

 

Bancs del Temps, com funcionen

La unitat d'intercanvi en el Banc del Temps és l'hora, independentment del servei que s'ofereixi o que es rebi. En aquest Banc, el temps és la riquesa principal i, per tant, la unitat de valor.

Els bancs del temps de la ciutat

Quins són els bancs del temps que trobarem a la ciutat. Fem un breu recorregut

Jornada anual

Anualment se celebra a Barcelona una trobada d'intercanvi d'experiències entre els diferents bancs del temps de la ciutat, on també hi participen persones d'arreu de Catalunya i de l'estranger.