Biblioteca

Els productes culturals són un bon mirall per mostrar de les pràctiques socials actuals o passades. La literatura i el cinema ens mostren com l'ús del temps ha anat canviant al llarg de la història recent, des de l'organització del treball als nous models de família, però també les noves corrents socials com el moviment l'slow relacionat amb el ritme de vida o amb l'alimentació.

Així mateix, la gestió de les cures també ha cobrat formes diferents que es reflecteixen als productes culturals, com ara la combinació dels treballs productius i reproductius a les societats preindustrials, el paper històric de les mestresses de casa, o els canvis esdevinguts amb els estats del benestar.

Divulgació

Un recull de reflexions sobre el pas i la gestió del temps a la societat actual.

Cinema

El cine és com un canal que connecta passat i futur mostrant maneres de viure que ja no són o que encara no han arribat.

Narrativa

La ficció ens ensenya de manera lúdica com la nostra relació amb el temps està canviant la nostra manera de viure i treballar.