Com adherir-se

Adherir-se a la Xarxa d'empreses en NUST implica ser una empresa o organització que respecta els principis d'equitat i responsabilitat social través del desenvolupament d'estratègies i la implementació de mesures integrals que fomenten l'equilibri del temps personal i professional.

Són doncs, organitzacions inclusives que propicien la participació del personal, tenint en compte les seves necessitats i gestionen de forma efectiva el coneixement que es genera i que aporta cada persona.

Per tant, si la vostra empresa aplica de forma efectiva alguna mesura de conciliació de la vida laboral, familiar, personal i social i voleu intercanviar i generar noves estratègies entre diverses empreses i organitzacions, la Xarxa NUST ofereix l'oportunitat de participar i formar-ne part.

Per adherir-s'hi, cal omplir les dades al formulari adjunt i fer-lo arribar a empresesnust@bcn.cat.

Fitxers relacionats: