Com funcionen els Bancs del Temps?

El Banc del Temps és un banc que funciona sense diners. La unitat d'intercanvi és l'hora, i on tots els serveis tenen el mateix valor independentment del que s'ofereixi o es rebi.

Cada persona inscrita disposarà d'un llistat de serveis que podrà sol·licitar i d'un talonari de temps amb xecs que utilitzarà en cada moment com a pagament del servei rebut.

Al Banc del Temps els serveis que s'intercanvien els proposen els mateixos socis i sòcies. Totes les persones tenim coneixements, habilitats i serveis que oferir i demanar, per tant, cada persona ofereix allò que coneix o li agrada fer, i a canvi pot demanar el mateix nombre d'hores per aquelles activitats en les que estigui interessada a d'altres socis i sòcies.

Els Bancs del Temps no es tracta només d'un projecte de voluntariat, ja que el servei que es realitza és remunerat amb hores. En aquest banc, el temps és la riquesa principal i, per tant, l'unitat de valor.

Els Bancs del Temps disposen d'una Secretaria que, entre d'altres tasques, facilita als socis la relació de les persones associades i dels serveis que ofereix i demana cadascuna de elles. També s'ocupa d'informar a les persones sòcies quan s'incrementa el nombre de socis o de nous serveis i de vetllar per a que hi hagi un cert equilibri entre les hores donades i les rebudes.

La Secretaria organitza trobades periòdiques per fomentar la confiança i afavorir l'establiment d'intercanvis.

Com funcionen els Bancs del Temps?