Compartir coneixements

La idea central que impulsa les diverses XIC o Xarxes d’intercanvi de coneixements, és la convicció que tothom pot ensenyar i aprendre quelcom, i que per tant es bo compartir i intercanviar sabers.

L'objectiu d'aquestes xarxes és donar i rebre coneixement al marge de l'intercanvi comercial, sent un bon instrument de generació de comunitat i del foment de la reciprocitat. El repartiment i l'extensió del coneixement és una de les principals preocupacions de les persones compromeses amb la transformació social. Normalment aquestes iniciatives neixen vinculades a projectes educatius, ja sigui a nivell virtual o bé presencial, i a experiències veïnals del territori.

Comunitat virtual de twitter que permet compartir reptes esportius amb persones que també practiquen la mateixa disciplina que pugui ser comptabilitzada en kilòmetres.

Comunitat de 15.000 lectors i lectores en xarxa on es comparteixen lectures i comentaris de literatura i escriptors.

Amb més de 20 anys de funcionament aquesta xarxa promou l'intercanvi de coneixements, a l'hora que participa activament a la vida associativa de Roquetes. Té la seva seu social al Centre Cultural Ton i Guida.

Aquest portal reuneix informació de xarxes d'intercanvi de coneixements a tot Catalunya. Ofereix programari lliure per a la creació de noves xic's.

Intercanvis de coneixements, béns i serveis entre veïns del barri de Poblesec. La seva seu està al centre cívic del Sortidor.

Web d'àmbit europeu per a l'aprenentatge d'idiomes a través d'intercanvis amb altres persones. Converses, correccions, trobades i intercanvis lingüístics.

Plataforma col·laborativa, creada per Infojobs per promoure Intercanvis de coneixements professionals entre persones que busquen feina. Idiomes, assessorament, redacció de currículums, etc.