Convocatòria de subvencions

Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat 2020

En data 16 de desembre de 2019, es va publicar l’anunci del BOPB de la Convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2020, donant així compliment a l’Acord de la Comissió de Govern del dia 5 de desembre de 2019.

Com a novetat destacada en relació a l'àmbit de Salut i Cures, a partir d'aquesta convocatòria del 2020 les sol·licituds es gestionaran des del Departament de Salut de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, en la seva modalitat de Salut i Cures (lletra D). Les sol·licituds adreçades a la modalitat Usos del Temps (lletra Q), es gestionaran a través de Programes de Temps, del Departament de Transversalitat de Gènere, adscrit a la Gerència Municipal.

En els enllaços relacionats (lateral dret) trobareu la documentació de la convocatòria amb les àrees temàtiques i els programes, i la resta de documents necessaris per a tramitar la sol·licitud.

El període de presentació de sol·licituds és del 2 al 30 de gener de 2020, ambdós inclosos, i enguany s'ha de fer telemàticament.

Us anirem informant puntualment de cada convocatòria. Trobareu la informació corresponent d'aquestes i altres convocatòries al web de l'Ajuntament de Barcelona (enllaç adjunt).