Convocatòria de subvencions

Resolució provisional de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat 2020

La resolució provisional d’atorgament i denegació de la convocatòria general de subvencions, activitats i serveis de districte i de ciutat per l’any 2020 ja s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb data 5 de juny. Us recordem que l’àmbit «Usos del Temps» s’inclou en aquesta convocatòria i que el trobareu assignat a la lletra Q.

Dins l’àmbit «Usos del Temps» s’han presentat un total de 38 sol·licituds de les quals s’han valorat 24 propostes. D’aquestes, el 75% han obtingut una proposta d’atorgament pressupostari.

El total d’assignació pressupostària per aquest àmbit temàtic ha estat de 55.000 euros. Els projectes presentats s’havien d’inscriure en una d’aquestes dues modalitats:

  • Qa 11) Promoure accions per a la conciliació del temps familiar, laboral, personal i social a les organitzacions.
  • Qb 11) Actuacions i serveis per conscienciar sobre el fet que els usos del temps són un factor clau per al benestar quotidià de les persones.

Trobareu la proposta de resolució provisional corresponent a l'àmbit "Usos del temps" a partir de la pàgina 87 del document.

Les bases reguladores de la convocatòria atorguen a les entitats que s’hi han presentat un termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions, esmenes i modificacions; a comptar des del dia següent de la publicació de la resolució (és a dir, fins al 19 de juny inclòs). Aquest termini està dirigit a aquells projectes que s’han vist afectats pel context general de la Covid-19 o per les mesures per combatre-la de manera que han hagut de fer canvis en el format i/o en el pressupost. En tal cas, cal que presentin la modificació del projecte, per la qual cosa poden fer servir el document de “Modificació de projecte” penjat al web municipal (que també adjuntem en aquesta notícia) junt amb una instància indicant que és una petició de modificació.

Les reformulacions de projectes en un altre sentit es seguiran regint per la normativa de subvencions i es podran presentar com sempre més endavant.