Dedeuauna

El Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures l'any 2012 va impulsar el Programa Dedeuauna, dirigit a nois i noies entre els 16 i els 24 anys, que intervé en la gestió del temps dels joves que no estudien ni treballen, amb l'objectiu d'orientar-los en el procés de cerca d'alternatives formatives i/o laborals. A partir del gener de 2017, aquest programa està gestionat pel Departament de Joventut de la Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran.

El fracàs escolar i la falta d'oportunitats laborals sovint provoquen desànim entre un sector de la població jove que ha sortit de l'àmbit formatiu i que no ha aconseguit incorporar-se a l'àmbit laboral i professional. Aquesta situació provoca en alguns casos, que aquests joves que estan fora dels circuïts formatius i/o laborals es trobin davant de jornades de temps "no productiu".

Aprendre a gestionar l'ús del seu temps, alhora que es treballa l'actitud, i la motivació, pot contribuir a millorar l'autoestima d'aquests joves i facilitar-los la inserció en el món formatiu i/o laboral i, per tant, la seva qualitat de vida i la de l'entorn social proper.

Per aquest motiu durant el curs 2012-2013, des del programa Programa de Temps i Economia de les Cures, juntament amb el Districte de Nou Barris i el Consorci d'Educació, es va posar en marxa el projecte pilot Dedeuauna a l'Espai Jove les Basses. Un programa d'activitats diàries variat, atractiu i accessible, que vol orientar als participants en la seva trajectòria futura, ja sigui en l'àmbit formatiu o laboral, incidint especialment en l'aprenentatge de la gestió del temps.

Durant el projecte pilot van participar en el programa 59 joves, dels quals 32 van complir els objectius generals del projecte. Des d'aleshores i fins l'actualitat el programa s'ha mantingut actiu, amb un programa de tallers variats, tutories, assessoraments i seguiments individualitzats, amb un horari de dilluns a divendres, de deu a una. Des del curs 2015-16 es va ampliar al Districte de Sant Martí.

A partir de gener de 2017 el programa passa a gestionar-se pel Departament de Joventut de la  Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran, de l'Àrea de Drets Socials.

Per a més informació consulteu el web del Departament de Joventut.