Divulgació

La nostra vida quotidiana s'ha vist transformada per les noves tecnologies, la incorporació massiva de les dones al món del treball o els llargs desplaçaments. En aquest marc us volem proposar documents que conviden a la reflexió sobre l'ús del temps, la gestió dels horaris o les noves relacions entre temps de treball i temps personal.

Autor: Diverses autores: Coral Cuadrada Majó, Ada Lasheras González, Roser Marsal Aguilera i Carlota Royo Mata
Temes: Economia Feminista- Treball domèstic i de Cures- Economia de les Cures- Usos del Temps
Aquest llibre se centra en l’oikonomia, és a dir, en l’economia de la vida o l’estreta relació entre el treball i la vida. Particularment, analitza l’economia que han desenvolupat les dones. Per a fer-ho, s’estructura en quatre capítols: Kémit (Egipte), època tardoromana (del segle II al V d.C.), l’Edat Mitjana (a Catalunya i Itàlia, entre els segles XIII i XV), i la societat victoriana. A cada capítol es planteja una manera diferent d’entendre el treball històric que han desenvolupat les dones amb l’objectiu de reivindicar i donar el valor que mereix el treball de les cures, de reproducció i de producció com a tasques fonamentals pel sosteniment de la societat. 

Autor: Diverses autores. Coordinadores: Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga i Arantxa Rodríguez
Temes: Economia Feminista- Treball domèstic i de Cures- Economia de les Cures- Usos del Temps-
Ekonomiaz és una revista semestral editada des de l’any 1985 pel Departament d’Hisenda i Economia del Govern Basc i dirigida per un consell de Redacció professional que té per objectiu fomentar l’anàlisi i el debat econòmic amb un enfoc regional i amb especial atenció a l’aplicació en l’economia basca.
En aquest número, dedicat a l’economia feminista, es vol mostrar una panoràmica dels fonaments, eixos temàtics i debats que aborda l’economia feminista.

Los libros de la Catarata, 2011
Autor: Diverses Autores. Cristina Carrasco, Cristina Borderías i Teresa Torns (Ed.)
Temes: Treball domèstic i de cures – Economia de les cures – Usos del temps
Aquest llibre és una antologia de textos que es troben entre els més rellevants en l’evolució teòrica i la conceptualització del treball de cures, escrits per autores de referències de diverses disciplines com l’economia, la història i la sociologia. Aborda temes centrals en torn el benestar humà i la reproducció social.    

La Oveja Roja, 2014 
Autor: Diverses Autores. Cristina Carrasco (Ed.)
Temes: Economia feminista – Treball domèstic i de cures – Polítiques públiques amb perspectiva de gènere.
Diverses autores introdueixen els principals debats de l’economia feminista: el seu recorregut teòric i conceptual, la importància del temps per comptabilitzar i gestionar els diferents treballs, els indicadors no androcèntrics, els pressupostos i la política fiscal amb enfocament de gènere, els impactes de la crisi sobre les dones i l’encaix entre l’economia feminista i l’economia ecològica. 

Institut Català de les Dones, 2007 
Autor: Cristina Carrasco
Temes: Treball domèstic – Comptabilitat – Macroeconomia 
Aquesta publicació presenta la necessitat d’introduir totes les tasques relacionades amb el treball domèstic i de cures en la comptabilitat que es fa de la riquesa que es genera a un territori determinat. Aquest exercici permet visibilitzar el valor d’aquests treballs, sovint realitzats per dones de forma invisibilitzada a les llars, i fer-ne una qüestió política. 

Cambridge University Press, 2014 
Autor: Roland Pulsen 
Temes: Treball - Usos del temps
Sobre la base d'una amplia investigació empírica el llibre explora el temps buit al lloc de treball que és tot aquell temps no productiu que els treballadors ocupen en tasques personals o relacions socials. L'assaig aprofundeix sobre el tipus d'organització laboral que permet i fomenta aquest tipus d'actituds.

Icària, 2011 
Autora: Mar Gaya
Temes: Igualtat - treball
Recorregut per la situació de la dona en el món del treball des de l'accés a l'educació superior, fins al bretxa salarial o la conciliació familiar. Abordant alguns dels reptes pendents de la incorporació de la dona al món del treball.

Barcelona. Ediciones Luciernaga, 2012
Autor: Felix Torán 
Temes: Us del temps 
L'autor comparteix la seva experiència en organització del temps, i ensenya a distingir entre el temps fals, destinat pel cervell a preveure o recordar, del temps veritable, la connexió amb el moment present que ens fa productius i feliços.

Barcelona. Anagrama, 2000
Autor: Richard Sennett 
Temes: Treball
Una obra cabdal per entendre l'impacte dels canvis del món laboral en la identitat de les persones. El pas d'unes rutines de treball estables a una nova forma de vida plena d'incerteses, ha modificat el caràcter de les persones.

Gijón. Trea, 2007
Autors: Ulrich Mückenberger
Temes: Usos del temps
L'autor revisa els paràmetres teòrics de les polítiques del temps i fa una anàlisi de les principals experiències dutes a terme a Alemanya i a d'altres ciutats europees.

Barcelona- RBA, 2005
Autor: Carl Honoré
Temes: Ús del temps
Aquest llibre és una obra clau per comprendre l'emergència del moviment slow i de l'interès per buscar alternatives als ritmes de vida frenètics. Fer les coses més a poc a poc, buscant un nou equilibri i desafiant el culte a la velocitat.

Barcelona. Paidós, 2009
Autor: Josep M. Esquirol i Calaf 
Temes: Horaris - usos del temps
"Quant de temps ens queda, què vol dir viure el present, no tenim temps per a res, en quin sentit el temps es pot perdre' o donar"... L'autor es planteja aquestes i d'altres preguntes sobre l'experiència del temps.

Madrid. Espasa Calpe, 2007
Autora: María Ángeles Duran
Temes: Usos del temps
Amb un estil amè, l'autora revisa els principals problemes de l'ús social del temps i suggereix alternatives per viure en una societat millor i amb un temps repartit de forma més igualitària.

Milano. Feltrinelli, 1991
Autor: Laura Balbo
Temes: Família - treball
Precursora en la introducció del temps com a objecte d'anàlisi social, Balbo reivindica la necessitat de repensar el benestar quotidià tenint en compte tots els aspectes que conformen el temps de vida i no únicament el temps laboral.

Madrid. Alianza, 2009
Autor: François Ascher
Temes: Usos del temps
Durant el temps de tractament d'un càncer, François Ascher escriu una sèrie de cartes a la seva família i amics on reflexiona sobre la societat contemporània i els ritmes de vida de la hipermodernitat.

Madrid. Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer, 1990
Autor: Ramón Ramos Torres
Temes: Usos del temps
Una de les primeres anàlisis que es van realitzar a Espanya sobre els usos del temps. Ramos Torres il·lustra les desigualtats existents entre homes i dones amb dades estadístiques.

Barcelona. Cruïlla, 2002
Autors: Brigitte Labbé i Michel Puech
Temes: Edat - usos del temps
Reflexions sobre l'ús que fem del temps, a l'abast dels infants.

Barcelona. Paidós, 2009 
Autor: Daniel Innerarity 
Temes: Usos del temps 
El domini de la urgència obliga a centrar-se en l'immediat i oblidar-se del llarg termini. Els governs prenen decisions sobre el present i deixen de banda la planificació. La ciutadania creu que la política ja no és capaç de construir un futur per a les properes generacions.

Barcelona: Hacer, 2007
Autor: Carlos Prieto (editor)
Temes: Igualtat - treball
Compilació de diversos articles d'autors espanyols, francesos i belgues, sobre els temps de treball, laborals i de cura, i la problemàtica de la divisió de rols entre homes i dones.