El procés participatiu

Els agents educatius i socials del territori participaren en diverses fases del programa ?des de la diagnosi, fins al disseny i la implementació del pla d'acció? i constituien la base sobre la qual se sustentava el desenvolupament del programa. De fet, Temps de barri, temps educatiu compartit era un programa participat des del principi fins al final, que requeria la concertació amb la ciutadania per tal d'adequar l'actuació municipal a les necessitats de cada territori.

El nivell de participació dels agents educatius i socials en el programa va ser molt elevat, la qual cosa posava de manifest l'interès que suposa Temps de barri, temps educatiu compartit per als barris i l'àmbit socioeducatiu.

Des del curs 2005-2006 fins al 2011, el nombre d'agents participants va anar augmentant, ja que també s'incorporaven nous barris al programa. L'any 2005 es va començar amb 121 agents, xifra que l'any 2011 se situa en 933.