Entrevistes

Logo A Granel

Com que som una organització molt petita, totes les persones treballadores coneixem les tasques que fa tothom i ens podem substituir en qualsevol moment. Fet que ens facilita la conciliació del treball amb la vida personal.

El banc d'hores permet ajustar les càrregues de feina en funció de l'activitat i facilita que les persones treballadores puguin tenir flexibilitat per gestionar el seu temps.

ABD aposta per la personalització de les mesures de conciliació i temps, destacant la creació d'una comissió mixta i l'adopció d'un agent d'igualtat per portar a terme les demandes dels seus treballadors i treballadores.

El calendari laboral intern facilita l’autoorganització, amb una filosofia orientada a assolir objectius, al marge del temps que es trigui.

Organització dinàmica, innovadora, i pionera, la finalitat bàsica d’ACEFAT és la sostenibilitat de l’espai urbà, l’accessibilitat, l’ambientalització i la informació de les obres de serveis.

La forma de liderar, comunicar i implantar resulta clau per a l'èxit de les mesures de temps i conciliació,

Logo de Amics per la Gent Gran

Amics de la Gent Gran és una entitat de Voluntariat que ofereix suport a les persones grans que pateixen soledat.

Com a empresa petita, ens sentim orgullosos de poder atendre les necessitats de conciliació de cada persona treballadora, donant flexibilitat segons les necessitats de cadascú. 

AQU CATALUNYA

S'hi faciliten unes condicions laborals flexibles a través de les quals es pot aconseguir un bon equilibri entre la vida professional i privada

Partint de la demanda dels treballadors i treballadores s'organitzen setmanalment, concentrant la feina en un període i així per a poder gaudir del seu temps lliure i familiar.

Pàgines