Enxarxats

París, Torí, Lió o Barcelona, entre d'altres, formen part d'una xarxa d'urbs europees reunides per intercanviar experiències, estratègies i processos en l'aplicació de mesures i polítiques del temps.Els entorns urbans estan experimentant canvis que afecten les seves poblacions, i un dels més importants és la diversificació dels horaris laborals, que comporta també modificacions en els serveis. Transport públic, cura de les famílies o horaris comercials i de serveis són algunes de les causes comunes que es treballen en aquest fòrum.

La Xarxa fa una trobada anual en la qual es posen en comú els avenços i les noves iniciatives de les ciutats participants.

Amb la voluntat de promoure un espai de reflexió i debat entorn de les polítiques locals del temps, l'any 2005 la Diputació de Barcelona creà la Xarxa de Ciutats i Pobles per als Nous Usos del Temps, fòrum per tractar sobre la planificació estratègica i transversal dels usos del temps en les polítiques locals.

La xarxa vetlla per la formació continuada dels tècnics i les tècniques municipals encarregats de donar forma als nous projectes en tot el territori.