Grup motor

El Grup Motor de la Xarxa

Aquest grup neix arrel d'una demanda plantejada per les mateixes empreses i organitzacions pertanyents a Xarxa, amb l'objectiu d'oferir respostes més ajustades a les seves expectatives i necessitats.

La participació en aquest Grup Motor està oberta a totes les empreses i organitzacions de la Xarxa. La seva composició actual garanteix la representativitat dels diferents tipus d'empresa i organitzacions i tindrà una composició de membres variable, amb una revisió anual.

Una de les seves funcions és fer propostes sobre la planificació dels serveis que oferirà i dels temes a treballar des de la Xarxa, entre els que destaquem l'elaboració del calendari d'activitats i els seus continguts, l'establiment de criteris per a ser membre de la Xarxa i la definició de criteris de bones pràctiques en temps i conciliació, entre d'altres aspectes.

El Grup Motor es reuneix periòdicament per debatre temes relacionats amb la Xarxa, impulsar noves iniciatives o coordinar la participació de la Xarxa NUST als diferents esdeveniments nacionals i internacionals als que ens conviden.

 

Reunions del grup motor

 

Trobada virtual del Grup Motor de la Xarxa NUST

Reunió del Grup Motor
Data: 9 de juny de 2020
El passat 9 de juny de 2020 el Grup Motor de la Xarxa NUST es va reunir virtualment per primera vegada. Arrel de la crisi generada per la Covid19, la trobada es va realitzar a distància i va comptar amb la participació d’una trentena d’empreses NUST.

Grup Motor 050221019

Reunió del Grup Motor 
Data: 5 de febrer de 2019
Lloc: Sala Món de Barcelona Activa
Reunió del Grup Motor per debatre sobre els temes clau i les activitats de la Xarxa NUST al 2019: presentació del document “Com elaborar un pla que promogui una organització del temps a l’empresa més saludable, igualitària i eficient”, repàs de les principals activitats de la Xarxa NUST al llarg del 2018, presentació de la jornada anual i del lliurament del Premi, propostes de temes pels tallers d’intercanvi de 2019, progrés del Programa pilot de mentoria i calendari NUST 2019.

Reunió del Grup Motor 
Data: 14 de març de 2018 
Lloc: Barcelona Activa - Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum
Reunió de presentació de la nova organització i dependència dels Programes del Temps i d'explicació i debat en grup sobre les activitats de la Xarxa NUST al 2018: valoració del grup motor i dels grups de treball, proposta d'eina digital amb les pràctiques innovadores guanyadores del Premi, enquesta sobre voluntariat corporatiu, proposta del nou Pacte del Temps i debat sobre la implicació de la Xarxa NUST al Pacte del Temps de Barcelona.

Reunió del Grup Motor 
Data: 27 de setembre de 2017 
Lloc: Barcelona Activa - Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum
Reunió de preparació d'eines específiques pels grups de treball del Grup Motor: trobada d'aportacions al nou Pacte del Temps, eina per a conèxier i difondre les bones pràctiques en conciliació, enquesta a la xarxa NUST sobre les pràctiques en voluntariat corporatiu.

Reunió del Grup Motor Ampliat
Data: 25 de maig de 2017 
Lloc: Barcelona Activa - Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum
Reunió per continuar la tasca dels grups de treball del Grup Motor ampliat a partir de les primeres passes iniciades al gener passat.

Reunió del Grup Motor
Data: 29 de setembre de 2016
Lloc: Barcelona Activa
Reunió de plantejament i debat sobre el nou funcionament de la Xarxa NUST per al 2017.

Reunió del Grup Motor
Data:
27 de juny de 2016
Lloc: Barcelona Activa
Durant la reunió es va fer un repàs de les activitats realitzades al 2016 i del calendari previst, i es van comentar quins podrien ser alguns dels reptes de futur de la Xarxa NUST.

 

Reunió del Grup Motor
Data: 19 de gener de 2016
Lloc: Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència.
Es va fer un repàs de les activitats realitzades al 2015, es va parlar de la proposta de calendari al 2016, de l'entrega de la 4a edició del Premi i del 10è aniversari de la Xarxa NUST. També es van comentar els resultats de l'enquesta virtual i la proposta d'estudi d'ESADE i la UOC.

Reunió del Grup Motor
Data:
16 de setembre de 2015
Lloc: Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Es va fer un repàs de les activitats realitzades al 2015 i de les properes activitats previstes, es van fer propostes per la celebració del 10è aniversari de la Xarxa NUST i es va comentar la col·laboració amb altres programes municipals.

Reunió del Grup Motor
Data: 23 de març de 2015
Lloc: Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Es va fer el repàs d'alguns temes d'interès per la Xarxa NUST i es va comentar la proposta de calendari d'activitats de la Xarxa.

Reunió del Grup Motor
Data: 25 de setembre de 2014
Lloc: Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Es fa una valoració positiva de la incorporació de la Xarxa a l'Acord Ciutadà i al Pacte del Temps i es comenta la participació de dos representants del Grup Motor al Fòrum Europeu d'Empresaris per la Conciliació organitzat per COFACE a Hèlsinki.

Reunió del Grup Motor
Data: 28 de maig de 2014
Lloc: Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
S'acorda l'adhesió de la Xarxa NUST a l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, i es debat sobre la participació de la Xarxa a la jornada anual sobre Articulation des Temps de Vie que es celebra a França.

Reunió del Grup Motor
Data: 12 de març de 2014
Lloc: Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Es debaten propostes per la participació de la Xarxa a la 5a setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya i s'exposa l'experiència d'intercanvi iniciada amb la xarxa de Bilbao DenBbora.

Reunió del Grup Motor
Data: 27 de setembre de 2013
Lloc: Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Es presenta la convocatòria de la II edició del Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps i es fan propostes sobre el taller dedicat a les eines tecnològiques per a reunions virtuals i treball col·laboratiu online.

Reunió del Grup Motor
Data: 14 de maig de 2013
Lloc: Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
S'aborden els continguts de la ponència del Grup Motor a la jornada oberta del 28 de maig sobre l'organització del treball i els usos del temps en el context de crisi.

Reunió del Grup Motor
Data: 20 de febrer de 2013
Lloc: Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
El Grup Motor neix amb l'objectiu de donar impuls a les activitats de la Xarxa NUST i oferir respostes més adequades a les expectatives i necessitats de les empreses.