Informació i recursos

El Departament de Programes del Temps i Economia de les Cures te com a una de les seves principals  línies de treball  la participació de la ciutadania i també compartir el coneixement i experiències amb d’altres ciutats d’àmbit nacional o internacional, mitjançant la participació en xarxes o amb l’organització  o assistència a  jornades i congressos. 

Aquesta participació pren més rellevància quan parlem del teixit associatiu de la ciutat, per aquest motiu, cada any participa en la Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

A més, vol donar a conèixer altres experiències que  l’Ajuntament  està desenvolupant relacionades directament amb els usos del temps i amb l'economia de les cures, que anirem actualitzant periòdicament.

El Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures ve donant suport, des de l’any 2014, a iniciatives que tinguin com a objectius prioritaris  el foment de la conciliació laboral, familiar, personal i social i/o la promoció de l’economia de les cures.

La participació activa en les xarxes i programes nacionals i internacionals com un instrument d'intercanvi d'iniciatives i experiències de les polítiques del temps i d'economia de les cures.

Periòdicament, Barcelona organitza o participa en jornades d'àmbit nacional i europeu en què diferents agents posen en comú experiències i reflexions sobre l'evolució del temps quotidià i sobre les claus de futur per millorar l'harmonització de la vida laboral, familiar i personal, i l'organització del temps i vinculades també a l'economia de les cures a les nostres ciutats.

Els serveis públics estan en procés d'adaptació a una ciutat amb uns horaris cada vegada més amplis i flexibles. Els canvis estan en marxa en els equipaments esportius, culturals, els mercats, les oficines d'atenció ciutadana, etc.