Iniciatives comunitàries de cures

La ciutat compta amb un seguit d’iniciatives comunitàries que contribueixen a la democratització de la cura, perquè faciliten el seu reconeixement social i contribueixen a la seva socialització, redistribuint les càrregues de cura més enllà de les fronteres i la privacitat de les llars.

Les iniciatives comunitàries en l'àmbit de l'economia de les cures a la ciutat de Barcelona són projectes que sorgeixen de persones del territori per tal de resoldre les seves necessitats de cures de manera col·lectiva i sense ànim de lucre. Aquests projectes es caracteritzen principalment per la seva capacitat d'autoorganització col·lectiva, la contribució de treball voluntari que fan els seus membres i la transparència en la gestió econòmica i en la presa de decisions. Creen xarxes de suport mutu, vinculades al barri o territori i són gestionades per part del propi grup, tot i que poden comptar amb el suport de l’Ajuntament de diferents maneres, com ara, amb la cessió d’espais o amb l'atorgament de subvencions. Alguns exemples de projectes d'iniciativa comunitària de suport a les cures són els projectes de criança compartida, les iniciatives de cohabitatge per persones grans o sèniors o els grups de suport a les cuidadores principals de persones amb dependència, malaltia o gent gran.

L’acompanyament a necessitats i projectes del territori s’està realitzant col·laborant amb els Districtes a través de sessions de treball que coordina el nostre departament, suport a demandes concretes, acompanyament en processos, etc.

Com a resposta a les demandes de les pròpies iniciatives es desenvoluparan diferents accions que podreu consultar en aquest apartat

iniciatives comunitàries de cures un grup de mans de colors fent forma d'espìral