A la feina

 Les persones necessiten temps personal, familiar i social de qualitat, i les empreses i organitzacions necessiten ordenar millor el seu temps. Per això els eixos temps, treball, família i activitat social, són fonamentals per aconseguir un temps més igualitari per a tothom, que posi al centre les persones i en valor la corresponsabilitat i la cura.

En els darrers anys els usos del temps de les persones han sofert importants modificacions fruit de diversos canvis econòmics i socials. L'organització del temps de treball, encara marcada per la cultura del presencialisme, està posant cada cop més en valor el treball per objectius i resultats. El context actual  fa necessària la implantació de mesures de temps, d'harmonització de la vida laboral, familiar, personal i social per afavorir tant les empreses i organitzacions com a les persones que hi treballen. Al mateix temps,  donar visibilitat i valor a la cura, combatre les desigualtats que travessen la seva provisió i recepció, i promoure la corresponsabilitat entre els diferents actors socials.

Des d'aquesta òptica, les empreses i organitzacions que posen en pràctica mesures innovadores de flexibilitat horària, d'harmonització del temps i corresponsabilitat o treball a distància coincideixen en destacar els resultats que aquestes accions generen. Alguns dels beneficis que es produeixen són l'augment de la satisfacció de les persones treballadores i dels clients, l'increment de la productivitat, la retenció del talent, la millora del clima laboral o la disminució de la rotació, l'absentisme i el nivell d'estrès.

L'Ajuntament de Barcelona considera que cal avançar per a la democratització de la cura desenvolupant una sèrie d’actuacions específiques adreçades al mercat de treball, i  construir un nou model d'articulació del temps de treball que reverteixi en la millora de la qualitat de vida de les persones i en el benestar de la societat en general.

Actuacions impulsades:

La Xarxa NUST – Nous Usos Socials del Temps és una iniciativa creada al 2006 per l'Ajuntament de Barcelona i formada per més de 130 empreses i entitats que estan compromeses amb facilitar una millor gestió del temps i harmonització de la vida laboral, familiar i personal, afavorint la productivitat i un clima de confiança que beneficiï tant a l'empresa com a les persones que hi treballen, i contribuint a la millora de la qualitat de vida de les persones de la ciutat.

Premi anual obert al conjunt d'empreses de la ciutat, i amb especial atenció de les empreses de la Xarxa NUST, amb l'objectiu entre d'altres de donar visibilitat i reconeixement a l'esforç de les empreses per implementar mesures innovadores en gestió de temps.

L’Ajuntament de Barcelona està treballant per la democratització de la cura a la ciutat de Barcelona desenvolupant una sèrie d’actuacions específiques adreçades al mercat de treball, amb l’objectiu de donar visibilitat i valor a la cura, combatre les desigualtats que travessen la seva provisió i recepció, i promoure la corresponsabilitat entre els diferents actors socials.