Objectius i pla de treball

L'Ajuntament de Barcelona entén la gestió del temps com un dret de la ciutadania i per aquest motiu promou canvis en l'organització social que tenen com a objectiu satisfer les necessitats de la gestió temporal de la vida quotidiana. D’altra banda, en l’àmbit de l’economia de les cures, l’Ajuntament  vol contribuir a visualitzar la cura en tots els seus àmbits i fer-la corresponsable, a millorar les condicions laborals del sector econòmic de les cures, actualment marcat per la precarietat; i a polititzar la cura i fer-la objecte d’intervenció pública i d’acció social i econòmica.

En síntesi, l’Ajuntament es proposa cercar solucions que millorin la qualitat de vida de les persones i defineixin Barcelona com una ciutat socialment innovadora. El pla de treball del Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures s'estructura de la següent manera:

L'observació de la realitat
Gràcies als estudis realitzats comencem a conèixer com és l'organització social del temps i la gestió de la cura a la ciutat. Donat que la realitat és molt canviant no podem deixar d'observar les necessitats emergents i les iniciatives que sorgeixen contínuament entorn als àmbits del temps i de les cures. La col·laboració d'analistes i persones expertes contribueix al coneixement, la reflexió i la sensibilització, a partir dels estudis, publicacions i espais de debat.

Les actuacions
Treballem en projectes que permeten adaptar l'organització urbana a les necessitats de la ciutadania en aquests àmbits. Actuem, conjuntament amb els diferents agents implicats, sobre àmbits quotidians i propers: el barri, el treball o l'escola, per intervenir sobre la realitat social.

Fer xarxa
El disseny i l'aplicació de polítiques d'ús social del temps i d'economia de les cures tenen una dimensió transversal i requereixen de la participació i implicació del major nombre possible d'agents: responsables municipals, ciutadania i entitats, empreses, organitzacions laborals i xarxes de ciutats.
La cooperació i el treball en xarxa ens permet avançar en l'elaboració de propostes i la implementació de les actuacions.