Pacte del temps

El Pacte del Temps és una iniciativa municipal que cerca el compromís de la ciutadania i del propi Ajuntament, per impulsar accions en l’àmbit dels usos del temps que contribueixin a la reducció de les desigualtats socials, a la millora de la qualitat de vida i a la promoció d’una economia plural al servei de les persones.

La manera com organitzem i gestionem el temps quotidià ha esdevingut un problema comú a la nostra societat i progressivament, amb els anys, aquesta preocupació ha augmentat davant de la dificultat que suposa trobar l’equilibri entre el temps personal, el familiar, el laboral, el de cura i el social. Un repte que parteix de tenir en compte que aquesta és una qüestió de major incidència en les dones i que cal contextualitzar en un marc col·lectiu de convivència i de progrés d’un territori –la ciutat de Barcelona– i, ineludiblement, en un temps que presenta una sèrie de factors i especificitats.

Tenint en compte aquests paràmetres, el Pacte del Temps de Barcelona vol ser un espai de diàleg i un instrument viu i en constant evolució que faciliti l’acció conjunta de veïnes i veïns, organitzacions, institucions i l’Administració per a construir una ciutat on les persones es (re)apropiïn del seu temps i puguin organitzar-lo per tal de satisfer les seves necessitats. És des d’aquesta concepció del temps com a dret de ciutadania, que es plantegen els objectius del Pacte del Temps i les accions i mesures que el conformen.

Enllaços relacionats: 
Fitxers relacionats: