Pla d'estudis

Un dels objectius del Programa de Temps i Economia de les Cures és generar coneixement a partir de l'elaboració d'un pla d'estudis dotat d'instruments útils per a l'anàlisi i la presa de decisions estratègiques al voltant de les polítiques temporals. Els projectes de recerca elaborats en col·laboració amb altres institucions tenen la funció bàsica de conèixer la situació general a la ciutat de forma actualitzada i periòdica, i ofereixen una fotografia de la realitat i de l'opinió ciutadana sobre els usos del temps i les polítiques que se'n deriven.

Fins ara s'han fet els estudis següents:

Estudi “Models de provisió de les cures a les persones i suport a la llar”

Àmbit: Internacional
Tema: Economia de les cures - Treball de la llar
Autoria: Ángela García Bernardos, Elisa Covelo, Elba Mansilla, María Alejandra Peña. Sota la direcció de Raquel Gallego.
Ressenya: El document explora i analitza diferents models d’intervenció en l’economia de les cures i la llar amb l’objectiu de generar nous models d’intervenció i abordatge que promoguin la universalitat, dignificació i sostenibilitat d’aquests serveis.

portada Estudi sobre els temps: els sistemes de recollida de dades, noves propostes i orientació de polítiques

Àmbit: Barcelona
Tema: Gestió del temps - indicadors
Autoria: Cristina Carrasco Bengoa; Professora jubilada del Departament de Economia de la Universitat de Barcelona i Andrés Coco Prieto; Departament de Sociologia de la  Universitat de Barcelona.
Ressenya: Incorporació a les enquestes d'indicadors quantitatius i qualitatius que incideixin en l’elaboració i implantació de polítiques públiques adequades  a les necessitats de la ciutadania.

Estudi Economia de les cures i política municipal: cap a una democratització de la cura a la ciutat de Barcelona

Àmbit: Barcelona
Tema: Economia de les cures
Autoria: Sandra Ezquerra  (Universitat de Vic); Elba Mansilla (La Ciutat Invisible) i Ajuntament de Barcelona.
Ressenya: Exploració de la provisió i recepció de cura a la ciutat de Barcelona, fent entrevistes qualitatives a persones  receptores i proveïdores de la cura,  per tal de poder formular recomanacions d’actuació per democratitzar-la i col·locar-la en el centre de les prioritats polítiques, socials i econòmiques.

Àmbit: Catalunya
Tema: Gestió del temps–Conciliació i corresponsabilitat
Autoria: Dones Directives i Professionals de l’Acció Social i Ajuntament de Barcelona
Ressenya: L’estudi analitza la situació i els reptes que afronta el sector social a l’hora d’avançar cap a una gestió dels temps que tingui en compte lanecessitat universal de compatibilitzarles cures, la jornada laboral i els temps personals i socials.

Direcció: Programa de Nous Usos Socials del Temps. Ajuntament de Barcelona
Col·laboració: Institut Municipal d'Educació. Ajuntament de Barcelona
Fundació Jaume Bofill
Redacció: Elena Sintes Pascual
Barcelona, 2010
La publicació recull i unifica els diferents estudis realitzats entre 2005 i 2010 als barris que s'anaven incorporant al programa "Temps de Barri, Temps educatiu compartit. La diagnosi realitzada va permetre conèixer les necessitats i demandes, en relació a les activitats extraescolars, dels agents i les famílies dels diferents territoris.

L'ús social del temps a Barcelona. Una visió prospectiva

Idioma: Català
Equip d'investigadors: Elena Sintes, Jordi Serra, Albert Cónsola i Antoni Ramon 
Barcelona, 2008 
Impulsors: Grup de Recerca de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i Regidoria d'Usos del Temps de l'Ajuntament de Barcelona 
Descripció exhaustiva dels usos socials del temps a la ciutat de Barcelona i al territori metropolità entre 1985 i 2006 i aproximació als escenaris de futur.

Ús social del temps a la Regió Metropolitana de Barcelona

Direcció: Carme Miralles-Guasch 
Coordinació: Elena Sintes Pascual 
Col·laboració: Maties Vives Campdepadrós 
Barcelona, 2007 
Impulsors: Regidoria d'Usos del Temps de l'Ajuntament de Barcelona i IERMB 
Anàlisi sobre la incidència de la metropolitanització de la ciutat en els usos dels temps de la població. L'estudi dóna a conèixer les problemàtiquesque ocasiona l'estructura del territori en la gestió del temps i en el desenvolupament vital de les persones.

Experiències innovadores de les empreses a Barcelona

Autores: Annabel Jové, Iolanda Blesa i Silvia Hidalgo Alcázar (suport) 
Barcelona, 2007 
Impulsors: Regidoria d'Usos del Temps de l'Ajuntament de Barcelona i Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) 
Recerca i visualització d'empreses impulsores d'iniciatives que repercuteixen de forma directa en el temps de les persones que hi treballen. Les conclusions i les propostes volen servir de referència a empreses de tots els sectors.

El temps de treball: balanç d'actuacions a la Unió Europea

Autor: Centre Especial de Recerca sobre la Vida Quotidiana (QUIT) 
Barcelona, 2007 
Impulsors: Regidoria d'Usos del Temps de l'Ajuntament de Barcelona i Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) 
Revisió dels canvis en les relacions laborals a Europa amb motiu de les modificacions en les jornades laborals. Conclou amb propostes d'actuació i experiències d'usos del temps a Espanya i a Catalunya.

Enquesta «Usos del temps i de l'espai públic»

Impulsors: Regidoria de Programa de Temps i Economia de les Cures i Direcció de Serveis d'Estudis i Avaluació de l'Ajuntament de Barcelona 
Barcelona, 2006 
A partir de 800 entrevistes, es dibuixa el perfil de la percepció de la ciutadania sobre els usos del temps i l'ús del espai públic. 

L'ús social del temps a Barcelona. Informe qualitatiu

Impulsors: Regidoria d'Usos del Temps de l'Ajuntament de Barcelona i IERMB 
Barcelona, 2006 
L'estudi, basat en l'«Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població» dels anys 1985, 1990, 1995 i 2000, aporta informació sobre les estratègies temporals dels barcelonins i barcelonines, les seves percepcions i l'organització de les diferents esferes temporals.

L'ús social del temps a Barcelona. Estudi quantitatiu

Impulsors: Regidoria d'Usos del Temps de l'Ajuntament de Barcelona i IERMB 
Barcelona, 2006 
Recull de dades de l'estudi qualitatiu sobre L'ús social del temps a Barcelona.

L'ús social del temps a Barcelona. Actualització amb dades de 2006

Impulsors: Regidoria d'Usos del Temps de l'Ajuntament de Barcelona i IERMB 
Barcelona, 2006 
L'any 2006 es va fer una ampliació de l'estudi L'ús social del temps a Barcelona amb dades recollides aquest mateix any