Politiques públiques de temps i cures

Ens locals i supranacionals porten alguns anys impulsant polítiques que permetin una nova organització social que millori la qualitat de vida de les persones, afavoreixi la igualtat i la conciliació familiar, laboral, personal i social. El fruit d'aquestes polítiques comença a fer-se present en les noves actituds de la societat en  la gestió del temps i de les cures. Tanmateix, les administracions afronten el repte de continuar innovant en aquest àmbit.

 En aquest apartat s’incorpora informació sobre les polítiques de temps i de cura desenvolupades per pobles o ciutats de Catalunya, Espanya, Europa i la resta del món.

Llengua: Castellà
Àmbit: Unió Europea
Tema: Ús del Temps
Autor: Comissió Europea
Resenya: Implementar els canvis d'hora per aprofitar la llum diürna de l'estiu i unificar calendaris dels estats membres.

Imatge Comissió Europea

Àmbit:  Unió Europea
Tema:  Conciliació – Igualtat de Gènere
Autor:  Comissió Europea
Resenya: L’Estratègia per la Igualtat de Gènere 2020-2025 insta al Parlament Europeu, al Consell i als estats membres a adoptar diferents mesures per promoure la igualtat de gènere a tots els nivells.

Àmbit: Comunitat de Madrid
Tema:  Economia de les cures- Igualtat - Ús del temps - Dones - Gènere
Autor:  Conselleria de Polítiques Socials, Famílies, Igualtat i Natalitat de la Comunitat de Madrid.
Resenya: L'Estratègia Madrilenya per a la Igualtat d'oportunitats entre Dones i Homes 2018-2021, és la materialització del compromís de Govern de la Comunitat de Madrid d'impulsar la igualtat efectiva i real entre dones i homes. 

Escut Ajuntament de Sabadell

Àmbit: Sabadell
Tema: Economia de les cures- Igualtat - Ús del temps - Dones - Gènere - LGTBI
Autor: Regidoria de Drets Civils i Gènere de l'Ajuntament de Sabadell, 2018
El Pla d’Igualtat de Gènere i LGTBI, per a la promoció de la diversitat sexual, afectiva i de gènere de l’Ajuntament de Sabadell (PdG d’ara en endavant) presenta, doncs, una estratègia local orientada a la consecució d’una igualtat de gènere real i efectiva que inclogui també la consecució de la igualtat plena i la no discriminació envers les persones LGTBI.

Escut Consell Comarcal del Segrià

Àmbit:comarca del Segrià
Tema: Economia de les cures- Igualtat - Ús del temps - Dones - Gènere
Autor: Consell Comarcal del Segrià, 2019
Aquest Pla és un instrument per enfortir la tasca de millorar la qualitat de vida de totes les dones que viuen al Segrià i que marca tot un seguit d’aspectes a considerar. Es proposen 6 eixos a desenvolupar i que constitueixen el II Pla de Polítiques de dones a la comarca del Segrià pel període 2019-2022.
 

Imatge Consell Comarcal del Vallès Oriental

Àmbit: Vallès Oriental
Assumpte: Economia assistencial - Igualtat - Ús del temps - Gènere
Autor: Àrea bàsica de serveis socials del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 2016
Aquest document té l’objectiu general de millorar la qualitat de vida de les dones a la regió vallesana i contribuir a l’eradicació de qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere. El Pla busca la igualtat real i efectiva de totes les persones sense discriminació per raó d’orientació sexual, situació familiar, ocupació ...

Portada Plan Madrid Ciudad de los Cuidados

Àmbit: Madrid 
Tema: Economia de les cures- Igualtat - Ús del temps 
Autor: Ajuntament de Madrid, 2017 
Pla de l’Ajuntament de Madrid que situa la sostenibilitat de la vida i la facilitació de les cures en el centre de les decisions polítiques, situant com a element d’anàlisi la vida quotidiana de les persones, i per altra, la feina i la perspectiva de cures com a aspecte determinant de les condicions de vida de la població. 
Més informació a: 
http://madridsalud.es/ciudaddeloscuidados  

Àmbit: Barcelona 
Tema:  Oportunitats educatives – infància i adolescència 
Autoria: Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
Ressenya: Aquest informe presenta, en un sentit ampli, una anàlisi de la situació de l’educació de la infància i l’adolescència a Barcelona, amb la finalitat de contribuir a millorar la política educativa municipal i nodrir el debat social sobre educació.

Àmbit: Espanya 
Tema: Conciliació - Responsabilitat social 
Autor: Govern d'Espanya, 2015 
El pla aprovat pel consell de Ministres vol ser un document de treball transversal per a tots els departaments en l'impuls per al desenvolupament de polítiques que afavoreixin a la família i a la conciliació. Protecció jurídica, permisos de cura o igualtat són alguns dels temes tractats.

Àmbit: Euskadi 
Tema: Conciliació - Responsabilitat social 
Web dels recursos i polítiques implementades al país Basc per tal de potenciar la paritat i la conciliació familiar al territori. A mes de temes legislatius, el web reuneix un recull de bones pràctiques i aporta eines d'autodiagnosi per a les empreses.

Àmbit: Boadilla del Monte 
Tema: Conciliació - Responsabilitat social 
Amb col·laboració amb l'Institut de la Dona l'ajuntament impulsa mesures per a la conciliació, entre elles un premi per a les bones pràctiques a les empreses del municipi.

Àmbit: Catalunya 
Tema: Conciliació - Responsabilitat social 
Autor: RScat,2015 
Recull de les polítiques públiques implementades a Catalunya entorn a la responsabilitat social a la contractació pública.

Imatge Programa Pactos Locales por la Conciliación

Àmbit: Navarra 
Tema: Conciliació - Usos del temps 
Autor: Comunitat Floral de Navarra, 2014 
La Comunitat ha desenvolupat un pacte que impulsa el treball conjunt entre les entitats locals i la ciutadania per tal d'experimentar amb fórmules que fomentin la coresponsabilitat social a institucions públiques i privades. Ofereixen assistència tècnica, formació i campanyes de sensibilització.

Àmbit: Catalunya 
Tema: Conciliació - flexibilitat
Autor: Generalitat de Catalunya, 2014
Ampliació del decret 56/2012 que regula la flexibilitat horària del personal funcionari al servei de l'Administració. Incideix en la flexibilitat dels horaris d'entrada i sortida, les hores recuperables per assumptes personals i els dies de vacances.

Àmbit: Europa
Tema: Ús del temps a la ciutat
Autor: Ville de Nantes, Nantes Mètropole, 2013
La publicació recull les iniciatives impulsades a l'àrea metropolitana de Nantes per avançar en la conciliació dels temps personal, familiar i laboral dels ciutadans. Recull reflexions, dades estadístiques i iniciatives.

Àmbit: Navarra/Espanya
Tema: Conciliació – Igualtat - Ús del Temps
Autor: Ajuntament de Tudela, 2013
Guia de recursos públics per a la conciliació de la vida familiar. Recull de normatives, lleis i ajudes a nivell autonòmic i nacional.

Àmbit: Europa 
Tema: Conciliació - Igualtat - Ús del Temps 
Autor: Comunitat Europea 
Projecte de desenvolupament social europeu que té com a objectiu explorar les oportunitats sorgides del canvi demogràfic. Actua en àrees com la dependència, la conciliació familiar, la inclusió i l'empoderament de la societat civil.

Àmbit: Andalusia
Tema: Conciliació – Igualtat - Ús del Temps
Autores: M.-Mar González, Marta Díez, Francisca López, Eloísa Martínez i Beatriz Morgado
Instituto Andaluz de la Mujer, 2012 
Recull de les polítiques de conciliació desenvolupades a la Comunitat andalusa en el marc del projecte Europeu People-Diversia.

Tamany: 970,951 Kb
Idioma: Català

Àmbit: Barcelona
Tema: Conciliació – Igualtat - Ús del Temps
Autor: Ajuntament de Barcelona, 2012
Full de ruta de l'ajuntament per garantir els drets, la promoció i la igualtat d'oportunitats de les dones. El document recull el marc legal a nivell nacional i internacional, el marc competencial municipal i els recursos i polítiques municipals.

Àmbit: Província de Barcelona 
Tema: Ús del Temps 
Autor: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 2011 
Pla elaborat per l'Ajuntament juntament amb 78 agents polítics, econòmics i socials i amb la participació ciutadana. Recull propostes per a l'harmonització del temps laboral, familiar i personal de la ciutadania

Idioma: Castellà

Àmbit: País Basc
Tema: Conciliació
Autor: Govern Basc, 2011
Plantejat com a pla de govern per a la legislatura regula les directrius a desplegar sobre polítiques familiars i conciliació per tal d'impulsar la cooperació entre administracions públiques, agents socials, organitzacions de família i infància i entitats educatives.

Àmbit: Provincia de Barcelona
Temes: Família- Horaris- Treball- Urbanisme
Creada per l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona la vol promoure un espai de reflexió i debat entorn les polítiques locals del temps. És un fòrum on alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores debaten les polítiques locals de cara a una planificació estratègica i transversal sobre els nous usos del temps.

Àmbit: Provincia de Barcelona 
Temes: Família- Horaris- Igualtat- Urbanisme 
El pla estratègic implementat entre 2008 i 2010 per aquest ajuntament té com a objectiu dissenyar un model de ciutat que tingui en compte les necessitats dels temps de les persones, definint una estratègica corporativa que coordini les polítiques en relació a l'organització del treball, dels serveis, dels temps i de la planificació de la ciutat.

Àmbit: Catalunya 
Temes: Família- Horaris- Igualtat 
El departament de Benestar Social i Família impulsa un pla de futur que té com objectiu millorar la qualitat de vida de les persones des de la modificació de les estructures socials per tal d'afavorir una millor la gestió dels temps. Aquest pla obre diferents vies d'actuació amb projectes específics per a famílies amb infants de 0 a 3 anys, i campanyes que busquen aconseguir el repartiment equitatiu de les tasques domèstiques.

Tamany: 2,664 MB
Idioma: Castellà

Àmbit: Espanya 
Temes: Igualtat 
El Ministeri d'Igualtat va promulgar la llei d'igualtat que vol afavorir la promoció de les dones. Un dels aspectes que contempla la llei és l'avanç cap al repartiment equitatiu dels temps entre homes i dones. Amb aquest objectiu ofereix eines als ajuntaments i comunitats autònomes per establir Plans Municipals per a l'organització del temps i ofereix assistència tècnica per posar-los en funcionament.

Idioma: Castellà

Àmbit: Espanya 
Temes: Igualtat 
El ministeri d'Administracions Públiques va posar en marxa l'any 2006 un pla que tenia com a objectiu facilitar la conciliació de la vida laboral i personal dels funcionaris públics. El pla recull aspectes relacionats amb la flexibilitat horària, els permisos de paternitat i maternitat, la compactació de jornada i altres aspectes que afavoreixen un millor us del temps de treball.

Àmbit: Espanya
Temes: Horaris- Igualtat
El pla impulsat el febrer de 2011 pel Govern de Castilla la Mancha ordena el tancament de les seus administratives de manera que tots els treballadors i les treballadores hauran d'adaptar el seu horari de treball al d'obertura dels edificis que serà de 7,30 a 17,30 hores. Aquesta mesura té com a objectiu millorar la productivitat, abaratir les despeses de manteniment i afavorir la conciliació d'horaris dels treballadors.

Àmbit: Catalunya 
Temes: Igualtat - Treball 
El projecte emmarcat en la Iniciativa de la Comunitat Europea EQUAL (2002-2004) té com a objectiu dissenyar i ajudar a implementar serveis que facilitin a empreses, persones i entitats l'articulació de polítiques de temps que afavoreixin la conciliació i potenciïn la igualtat. Disposa d'un banc de recursos dirigit a empreses i institucions. 

Enllaç a la pàgina de la Fundació Maria Aurèlia Capmany

Imatge Agència Europea per la Igualtat

Àmbit: Europa 
Temes: Igualtat- Treball 
L'agència Europea per a al igualtat impulsa, entre d'altres polítiques d'igualtat, una via de treball per millorar l'ús del temps en una societat que ha d'adaptar els seus serveis públics a una economia on els horaris han passat a ser extensos i molt variables. Espanya, Itàlia i França són els països més actius en el desenvolupament d'aquest tipus de polítiques. Els recursos disponibles i alguns dels projectes es poden consultar a la web.

Imatge Experiència a Alemanya: Zeit für Zeitpolitik

Àmbit: Europa
Temes: Igualtat- Horaris- Treball
La Societat Alemanya per a les Relacions Temporals és una entitat d'estudi que desenvolupa polítiques de temps juntament amb professionals i particulars. Organitza grups de treball i reunions anuals obertes a organismes públics, empreses i particulars. Periòdicament publica estudis sobre aspectes concrets, semestralment la revista Das Zeitpolitische Magazin, disponible al web.

Imatge Paris. Le Bureau des Temps

Àmbit: Europa
Temes: Família- Treball- Horaris- Urbanisme
Des que es va crear l'Oficina del Temps de París ha realitzat estudis que han permès als serveis municipals adaptar-se als ritmes de vida dels parisencs i les parisenques. Partint de l'estudi dels seus usos, els serveis municipals han ajustat els seus horaris a les necessitats dels ciutadans

Àmbit: Europa 
Temes: Família- Horaris- Treball- Urbanisme 
Web de a regidoria d'aquest poble italià recull projectes i recursos entorn a l'ús del temps centarts en l'urbanisme, el mapa horari i la conciliació. Des de la web s'accedeix a una selecció bibliogràfica feta per la biblioteca pública de Prato.

Àmbit: Resta del món 
Temes: Horaris- Igualtat- Treball 
Des de fa deu anys es celebra aquest fòrum promogut per Fons de Desenvolupament de les Nacions Unides per a la Dona i algunes institucions llatinoamericanes. Un dels resultats de les reunions ha estat el desenvolupament de CAUTAL, una eina per a la planificació, processament i presentació de les enquestes sobre l'ús del temps a la regió.