Publicacions

Conèixer la realitat és el primer pas per poder incidir en la sensibilització i la transformació de la societat. Des d'aquesta premissa el Programa ha creat un espai d'estudi que té la voluntat d'investigar la realitat en matèria de temps i cures.

Els estudis i dossiers publicats fins ara tracten temes tant diversos com les actuacions sobre el temps de treball a la Unió Europea, temps i ciutat i sobre temps de cura de les persones, entre d’altres. 

Publicacions