Qui en forma part

Logo A Granel

MITJA JORNADA. REUNIONS SETMANALS, FLEXIBILITAT HORARIA

Treballar 25 hores per setmana permet realitzar altres activitats (de cures, lúdiques, etc..) i per tant obtenir el benefici d’una vida més feliç.

FLEXIBILITAT HORÀRIA - MOBILITAT COL·LECTIVA - MESURES PERSONALITZADES - BANC D'HORES
El transport del personal del magatzem de logística s'adapta a les necessitats de conciliació.

FLEXIBILITAT HORÀRIA - TELETREBALL
Mesures personalitzades per oferir la igualtat d'oportunitats a una plantilla diversa.

JORNADA DE 35 HORES – FLEXIBILITAT HORÀRIA – FLEXIBILITAT D’ENTRADA I SORTIDA – TARDA LLIURE – JORNADA INTENSIVA PER VACANCES – TELETREBALL – CALENDARI INTERN
El calendari laboral intern facilita l’autoorganització, amb una filosofia orientada a assolir objectius, al marge del temps que es trigui.

FLEXIBILITAT HORÀRIA – REDUCCIÓ DE JORNADA – COMPACTACIÓ HORÀRIA – HORARI D’ESTIU – HORARIS PARCIALS I PROXIMITAT AL LLOC DE RESIDÈNCIA
Més de 2.600 persones treballadores es beneficien d’aquestes mesures que els permeten conciliar i mantenir un fort compromís amb els serveis que oferim, vetllant per la dignitat de les persones, el compromís social, la proximitat, l’excel·lència i la innovació.

POLÍTICA D’INTEGRACIÓ  DE LA VIDA PERSONAL I LABORAL
Conjunt de 26 mesures d’horaris, permisos, vacances, teletreball i ajudes revisades i aprovades pel Comitè d’Ètica i Responsabilitat Social.

EMPRESA SOCIALMENT RESPONSABLE - PLA DE CONCILIACIÓ
El pla de conciliació està gestionat per una assegurança privada, inclou consultes telefòniques amb especialistes, serveis d'ajuda personal o gestió de reparacions.

FLEXIBILITAT A LA BAIXA PER MATERNITAT
Durant el període de baixa les treballadores tenen una dedicació parcial a la feina, presencial i remota. Aquesta dedicació incrementa un 25% el temps de baixa.

Estem actualitzant la informació d'aquesta empresa de la xarxa NUST.

Logotipo AIGÜES DE BARCELONA

FLEXIBILITAT HORARIA - AJUDES ECONÒMIQUES
Algunes empreses del grup permeten acumular hores de lactància, reduir la jornada per custòdia legal i conservar el mateix lloc de treball durant les excedències.

Pàgines