Recursos

En aquest apartat hi trobareu informació de diferents recursos disponibles sobre gestió de temps, organització horària o portals que recullen publicacions sobre la gestió del temps de treball, familiar, personal i social d'arreu del món.

Normativa per abordar la conciliació de la vida laboral i familiar en el teletreball

Edita: Eurofound
Autoria: Oscar Vargas Llave i Tina Weber
Temes: Teletreball, conciliació
Idioma: Anglès
Resenya: Segons diverses fonts d'informació, el teletreball ha estat la forma de treball habitual d'almenys el 30% de la població activa a Europa durant la crisi del COVID-19. Les conclusions d’aquest informe poden proporcionar una base per millorar el teletreball i altres disposicions flexibles sobre el temps de treball en el futur.

Teletreball: treball flexible en l'era digital

Edita: Eurofound
Autoria: Oscar Vargas-Llave, Irene Mandl, Tina Weber i Mathijn Wilkens
Temes: Teletreball
Idioma: Anglès
Resenya: Aquest informe analitza les condicions laborals del teletreball. Se centra en com l’entorn laboral i l’organització del treball afecten la conciliació de la vida laboral, la salut, el rendiment i les perspectives dels treballadors. L’informe inclou un capítol que mostra les regulacions de la UE directament relacionades amb la conciliació laboral i familiar i teletreball.

Sosteni(vida)bilitat. Guia de trucs i remeis per a un emprenedoria que posa la vida al centre

Edita: ColaBoraBora en col·laboració amb La Quinta Ola
Disseny i maquetació: Nerea Márquez (Ojo Buey)
Temes: La vida al centre
Resenya: Aquesta guia vol ser útil per a persones emprenedores que vulguin dur a terme els seus projectes professionals sense deixar de banda la gestió de la seva vida; de fet, situant la vida al centre. 

Xarxa Tempo Territorial

Edita: Tempo Territorial
Disseny i maquetació: Atelier Terrains Vagues
Idioma: Francès
Temes: Polítiques del temps
Resenya: Recull 2014-2019 de comunitats implicades en polítiques temporals, serveis de proximitat, organitzacions de treball, planificació, mobilitat, efocaments col·lectius de Tempo Territorial a França, Espanya i Itàlia. 

Portada Com elaborar un Pla que promogui una organització del temps l’empresa més saludable, igualitària i eficient

Edita: Direcció de Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat. Barcelona Activa
Coordinació i redacció: Momentum Lab
Col·laboració: Empreses del Grup Motor de la Xarxa NUST
Temes: Organització del temps a l'empresa
Resenya: Resulta fonamental promoure una organització flexible que tingui en compte les necessitats dels treballadors i de les treballadores, sense que aquest fet vagi en detriment dels objectius de l’empresa.

Logotip Baròmetre Conciliació

Autoria: Roberto Martínez, Rafael Fuertes, Joaquín Rodríguez, Ignacio Rodríguez-Solano, Mª Ángeles Hernández, Teresa Mañueco, Esther Adrada, Ana Núñez.
Temes: Conciliació
Resenya:  L'estat de la conciliació a Espanya, millora i recupera el nivell perdut amb la crisi. Si bé, la percepció ciutadana tant referent a l'evolució, com en relació a la comparativa amb la resta d'Europa, continua sent molt negativa. 

Logo Barómetro Conciliación

Autoria: Roberto Martínez, Rafael Fuertes, Joaquín Rodríguez, Ignacio Rodríguez-Solano, Mª Ángeles Hernández, Teresa Mañueco, Esther Adrada, Ana Núñez.
Temes: Conciliació
Resenya: L'estat de la conciliació a Espanya, millora i recupera el nivell perdut amb la crisi. Si bé, la percepció ciutadana tant referent a l'evolució, com en relació a la comparativa amb la resta d'Europa, continua sent molt negativa. 

Logo Baròmetre Conciliació

Autoria: Roberto Martínez, Rafael Fuertes, Joaquín Rodríguez, Ignacio Rodríguez-Solano, Mª Ángeles Hernández, Teresa Mañueco, Esther Adrada, Ana Núñez.
Temes: Conciliació
Resenya: L'estat de la conciliació a Espanya, millora i recupera el nivell perdut amb la crisi. Si bé, la percepció ciutadana tant referent a l'evolució, com en relació a la comparativa amb la resta d'Europa, continua sent molt negativa. 

Logotip Eurofound

Autoria: Agnès Parent-Thirion, Isabella Biletta, Jorge Cabrita, Oscar Vargas, Greet Vermeylen, Aleksandra Wilczynska and Mathijn Wilkens.
Temes: Condicions laborals - Empleabilitat - Discriminació per gènere
Resenya: Des de 1991, Eurofound ha monitoritzat les condicions de treball a Europa a través de la seva Enquesta Europea sobre condicions laborals (EWCS). 

Imatge rellotge de la Guia d'Orientació per uns horaris més productius i saludables

Autoria: InTime amb la coordinació de la Direcció de desenvolupament socioeconòmic de proximitat de Barcelona Activa.
Temes: Reforma horària - Nous usos del Temps.
Resenya: La Guia d’orientació per uns horaris més productius i saludables és una mesura del Pacte del Temps de Barcelona, presentat el 18 de juny de 2018 i constitueix una eina clau per al suport a l’assessorament a les organitzacions en matèria de reforma horària. 

Logotip Generalitat de Catalunya

Autoria: Cristina Carrasco Bengoa (Universitat de Barcelona) i Mònica Serrano Gutiérrez (Universitat de Barcelona).
Temes: Producció domèstica - Ús del temps - Treball domèstic.
Resenya: La investigació sobre les tasques que no tenen una contrapartida monetària immediata va rebre un suport decisiu l’any 1995 en la Conferència Mundial de les Nacions Unides sobre la Dona celebrada a Beijing.

Escut Ajuntament de Barcelona

Autoria: Gerència de Recursos Humans i Organització, Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals i Departament d’Igualtat. Supervisió tècnica del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Temes: Bretxa salarial - Gènere.
Resenya: El II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones 2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord del Plenari el 27 de març de 2016, inclou una anàlisi per a establir la bretxa salarial.

Escut Ajuntament de Barcelona

Autoria: Gerència de Recursos Humans i Organització, Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals i Departament d’Igualtat. Supervisió tècnica del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Temes: Bretxa salarial - Gènere.
Resenya: El II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones 2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord del Plenari el 27 de març de 2016, inclou una anàlisi per a establir la bretxa salarial.

Escut Ajuntament de Barcelona

Autoria: Gerència de Recursos Humans i Organització, Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals i Departament d’Igualtat. Supervisió tècnica del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Temes: Bretxa salarial - Gènere.
Resenya: El II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones 2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord del Plenari el 27 de març de 2016, inclou una anàlisi per a establir la bretxa salarial. 

Logotip Laboratorio de Alternativas

Autoria: Fundación Alternativas. Arantxa Zaguirre.
Temes: Economia Feminista - Economia de les Cures, Treball de llar.
Resenya: El document confirma una realitat sovint invisibilitzada: la desprotecció que pateixen les treballadores de la llar al voltant dels seus drets laborals i la precarització del sector. 

Imatge Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Autoria: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ISTAS de Comissions Obreres, Centro Boliviano Catalan i Mujeres Migrantes diversas.
Temes: Economia Feminista - Economia de les Cures, Treball de llar.
Resenya: Document adreçat a persones contractades de serveis de la llar i les cures. El fulletó recull les reflexions d'un grup de treballadores de la llar sobre el seu propi treball, que es caracteritza per l'absència de drets, per la manca de reconeixement i valoració, i per l'existència de discriminació i fins i tot assetjament laboral i sexual.

Imatge producte de neteja

Autoria: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ISTAS de Comissions Obreres, Centro Boliviano Catalan i Mujeres Migrantes diversas.
Temes: Economia Feminista - Economia de les Cures, Treball de llar.
Resenya: Document adreçat a persones contractants de serveis de la llar i les cures. El fulletó vol donar recursos, consells i informació a les persones responsables de la contractació per tal que garanteixin unes condicions de feina segures a les persones treballadores.

Imatge Guia de recursos per aplicar la mirada feminista de l’economia als espais associatius.

Autoria: Matriu.
Edita: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
Temes: Economia Feminista - Economia de les Cures- Usos del Temps- Associacionisme.
Resenya: Guia realitzada a partir del finançament del premi 1% del CNJC. L’objectiu de la guia és reflexionar i introduir la perspectiva de l’economia feminista de ruptura, i facilitar recursos per aplicar estratègies de cura als col·lectius. 

 

Logotip PERI

Idioma: Anglès 
Temes:  Cures-Conciliació-Igualtat-Treball-Economia
Resenya: L’Institut d’Investigació en Economia Política (Political Economy Research Institue) compta amb un programa específic sobre Gènere i Treballs de Cures que visibilitza les contribucions del treball de cures al desenvolupament econòmic i les seves implicacions en les desigualtats entre homes i dones. 

Logotip Munich Chronotype Questionnaire

Resenya: Eina per a la participació en un estudi sobre com afecta el nostre cronotip a la salut i a la qualitat de vida. Cada participant rep un document amb consells per ajustar el seu cronotip als horaris socials estàndards.

Logotip Amedna

Àmbit : Navarra
Temes : Conciliació - Flexibilitat - Horaris
Resenya: Promouen les polítiques de conciliació a la seva àrea d'influència establint convenis amb el govern flora. La web recull recursos, propostes de formació i notícies.

Logotip RRHH Digital

Idioma: Castellà
Àmbit: Espanya
Temes: Conciliació - Igualtat - Usos del temps
Resenya: El portal digital de notícies sobre recursos humans a les empreses disposa d'una secció especial dedicada a la conciliació i l'ús del temps.

Imatge Coface

Àmbit: Europa
Temes: Conciliació - Família - Igualtat - Usos del temps
Resenya: Creada el 1958, aquesta xarxa reuneix a més de 50 organitzacions familiars de tota Europa per a debatre i proposar mesures en els àmbits de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, integració de la dimensió familiar i conciliació, inclusió social i representativitat. 

Imatge Guia

Idioma: Castellà
Àmbit: Espanya
Temes: Conciliació - Igualtat - Treball - permisos - reducció de jornada - excedències
Autor: UGT, 2013
Resenya: Resposta a les consultes més freqüents en matèria de la normativa vigent espanyola sobre permisos (maternitat, paternitat, lactància, cura), excedències i reducció de jornada vinculades a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Metodologia d'Implantació d'un nou model d'horari laboral a l'empresa

Idioma: Castellà
Àmbit: Euskadi
Temes: Horaris - Treball
Autor: Departament d'Ocupació i Afers Socials, Govern Basc. 2010
Resenya: Manual pràctic per a la introducció d'un nou model d'horari laboral. La guia orienta a les empreses en el procés d'implantació, des del diagnòstic de partida, fins al seguiment de l'acció, i inclou qüestionaris i plantilles d'utilitat.

Logotip Xarxa d'Economia Social de Barcelona

Àmbit: Barcelona
Temes: Igualtat - Treball - Usos del Temps
Resenya: Xarxa dedicada a impulsar l'emprenedoria social i la Innovació social, afavorint la inserció sociolaboral de les persones en risc d'exclusió dels col·lectius més vulnerables, així com la visibilització de les bones pràctiques per part de les empreses socials i també de la RSC de les empreses mercantils.

Logotip Organització Internacional del Treball

Idioma: Castellà
Àmbit: Món
Teme: Treball
Resenya: Secció del web de l'Organització Internacional del Treball que inclou convenis, recomanacions i altres documents sobre regulació del temps de treball.

Imatge Servei d'Igualtat i Qualitat en el Treball per a les empreses de la Generalitat de Catalunya

Àmbit: Catalunya
Temes: Conciliació - Igualtat - Treball
Autor: Generalitat de Catalunya, 2012
Resenya: Espai web de referència de la Generalitat de Catalunya sobre la igualtat i l'organització del temps de treball, que ofereix informació, formació, assessorament i recursos.

Portada Noves Organitzacions del Temps a Catalunya

Àmbit: Catalunya
Temes: Conciliació - Treball
Autor: Diputació de Barcelona, 2009
Resenya: Selecció de prop de 70 mesures d'èxit vinculades a la gestió i distribució del temps de treball que actualment estan duent a terme empreses i organitzacions d'arreu del territori català. Cada pràctica inclou una relació dels principals beneficis que, segons els responsables, ha generat la implementació d'aquestes mesures.

Imatge Iniciativa per la Reforma Horària

Àmbit: Catalunya
Tema: horaris
Resenya: La plataforma vol impulsar el canvi del fus horari per tal de fer possible una racionalització dels horaris que afavoreixi la conciliació de la vida personal i laboral, prenent el factor temps com a variable rellevant en la recerca del creixement i el benestar.

Logotip venmas

Resenya: Document per a la gestió del temps de treball, dissenyat en blocs mensuals que mantenen sempre actualitzat el còmput anual. Útil també per a famílies o estudiants

Logotip GATS-CURA

Àmbit: Canadà
Temes: Conciliació - Gent Gran - Usos del temps
Resenya: Grup d'investigació format per Universitats i organs regionals del Quebec, centrats en l'envelliment actiu, l'us del temps i la prolongació de la carrera professional.

Imatge Rüdiger Safranski

Àmbit: Mòn
Teme: Gestió del Temps
Resenya: Conferència del filòsof i escriptor alemany en la que reflexiona sobre el temps amb una aproximació històrica econòmica i política.

Imatge Calendari WhenIsGood

Idioma: Anglès
Àmbit: Mòn
Temes: Gestió del Temps
Resenya: Programa de gestió de reunions. Quan un usuari proposa una data de trobada el sistema genera una url que pot ser enviada a les persones que es volen convocar, en el moment en que tots els convocats han marcat la seva resposta, el sistema genera un missatge amb la proposta més acceptada.

Logotip Centre for Time Use Research

Àmbit: Món
Teme: Usos del temps
Resenya: El centre per a la Investigació de l'ús del Temps organitza cursos, trobades i estudis al voltant de l'ús social del temps i la seva evolució. Des d'aquest portal es pot accedir a estudis, webs, bibliografies i altres recursos de països com Bèlgica, Austràlia, el Japó o els Estats Units.

Logotip IATUR

Àmbit: Món
Temes: Usos del Temps
Resenya: IATUR vol ser un fòrum de trobada per a investigadors, universitats i oficines estadístiques nacionals que estudien l'ús del temps. En formen part membres de 40 països que es reuneixen en un congrés anual. La seva pàgina web conté bibliografía i contactes a centres de recerca.