Recursos municipals

L'Ajuntament de Barcelona posa a disposició de persones i associacions recursos per al desenvolupament d'iniciatives d'intercanvi i consum col·laboratiu.

Equipaments municipals, serveis d'assessorament i recursos econòmics als que podeu tenir accés si esteu interessats en desenvolupar iniciatives d'aquest tipus.

Pel que fa als bancs del temps, l'Ajuntament de Barcelona disposa d'una secretaria tècnica que ofereix formació i assessorament als bancs del temps associats.

A continuació trobareu informació sobre els recursos disponibles.

 

Selecció de recursos

Recull de ponències i recursos presentats durant les jornades organitzades per la Diputació de Barcelona. Obre amb una presentació del què és l'economia solidària, la seva evolució i components; continua amb un bloc dedicat a la configuració de les polítiques publiques locals en aquest àmbit i tanca amb les conclusions, recomanacions i experiències d'interès.

La publicació reuneix informació de totes les xarxes d'intercanvi, cooperatives de consum agroecològic i altres experiències de consum col·laboratiu de la ciutat.

L'associació ofereix formació per crear i dinamitzar un Banc del Temps a nivel comunitari i també en la modalitat escolar; compta amb el suport d'institucions locals i nacionals.

L'Ajuntament de Barcelona concedeix ajuts a entitats o particulars que duen a terme activitats o projectes d'interès públic o social al terme municipal de Barcelona mitjançant convocatoria anual de subvencions. Podeu trovar els impresos i les bases de cada edició en el següent enllaç.

Més de 50 centres cívics repartits per la ciutat lloguen o cedeixen espais per a trobades i activitats organitzades per associacions.

Amb l'objectiu de cohesionar i dinamitzar la vida associativa als barris, Barcelona disposa de 23 casals gestionats per associacions. Aquests espais estan oberts a acollir activitats relacionades amb els bancs del temps.

Servei municipal pel desenvolupament de les associacions de la ciutat mitjançant l'oferiment de serveis i recursos que responguin a les seves necessitats. Treballen per a la promoció, dinamització i enfortiment del teixi associatiu i per tal d'ampliar la seva incidència en la ciutadania.