Temps per compartir

El valor del temps és un dels elements de canvi a la societat actual, tant pels que en tenen poc com per a aquells que per les seves circumstàncies personals disposen de temps sobrant, el temps adquireix funció de moneda d'intercanvi.

Des del Programa de Temps i Economia de les Cures volem obrir un espai que doni visibilitat a les iniciatives promogudes des de la ciutat de Barcelona que posin en valor el temps dels ciutadans. Bancs del temps, Xarxes d'intercanvi de coneixements, mercats d'intercanvi i altres iniciatives de consum col·laboratiu es complementen amb les xarxes P2P que funcionen a Internet, per tal d'optimitzar la gestió del temps i els recursos dels ciutadans.

En aquesta secció del nostre web reunim informació d'iniciatives cíviques sorgides del moviment veïnal que tenen en la seva base valors com la solidaritat, la reciprocitat o la cooperació i contribueixen a la transformació de la societat en camps com la gestió del temps i el reforç dels vincles entre les persones.

També trobareu alguns recursos municipals que poden contribuir a potenciar i estendre aquestes iniciatives cíviques a la nostra ciutat.

Els Bancs del Temps promouen l'intercanvi de temps per serveis, habilitats i coneixements, fomentant les relacions socials i el suport comunitari. Aquestes xarxes d'ajuda mútua contribueixen a resoldre les necessitats de la vida quotidiana augmentant els recursos disponibles per a les persones.

Intercanvi de béns

Les Xarxes d'intercanvi de béns i els mercats d'intercanvi són iniciatives pel foment d'un consum responsable, que impulsen una nova filosofia de vida basada en criteris ecològics i respecte del medi ambient, potenciant la reutilització de objectes útils i en bon estat.

Compartir coneixements

Les Xic's es basen en compartir i intercanviar aprenentatges entre iguals, volen obrir el ventall de possibilitats de formació informal mitjançant la reciprocitat d'una manera econòmicament abordable. Són un instrument de generació de comunitat, i funcionen tant a nivell presencial com digital.

Xarxes econòmiques

En un món híper connectat estan sorgint diferents iniciatives de finançament alternatiu, des de comunitats d'inversió fins a xarxes de crowdfunding que permeten posar en peu projectes culturals. També prenen importància les ecomonedes promogudes des de l'àmbit local.

Informació i eines

Recull de programari lliure per la creació i dinamització de xarxes col·laboratives, estudis sociològics i recomanacions legals necessàries pel funcionament dels diferents tipus de xarxes.

Recursos municipals

En aquest apartat trobareu alguns recursos que l'Ajuntament de Barcelona posa a l'abast de totes aquelles persones i entitats que estan interessades en organitzar alguna xarxa d'intercanvi a la ciutat.