Treballs de recerca

Grups de recerca, universitats i altres institucions publiquen estudis i documents divulgatius que aporten noves dades, anàlisi, recursos o propostes per a conèixer i continuar avançant cap a una gestió dels temps i de les cures que posi les necessitats de les persones al centre. 

Tenir en compte el temps en la mobilitat (en francès)

Àmbit: França
Tema: Mobilitat- Conciliació - Polítiques famililars - Ús del temps
Autoria: Tempo Territorial i Rennes Métropole
Ressenya: Com podem entendre i tenir en compte els nous estils de vida per adaptar l’oferta i els serveis de transport? Fins on podem actuar sobre els ritmes de la vida per canviar les pràctiques de mobilitat?

Enquesta Nacional d'Ús del Temps 2017 - Costa Rica

Àmbit: Costa Rica
Tema: Família - Conciliació - Polítiques famililars - Ús del temps
Autoria: Institut Nacional de les Dones, Universidad Nacional 45 i Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Ressenya: El document té per objectiu proveir d'informació estadística relacionada amb la distribució del temps de les dones i homes residents a Costa Rica pel desenvolupament de polítiques que promoguin la corresponsabilitat.

Estudi Usos del Temps 2019

Àmbit: Ciudad Real
Tema: Família - Conciliació - Polítiques famililars - Ús del temps
Autoria: Formación Integral y Servicios Empresariales SL
Ressenya: L'objectiu d'aquest estudi és conèixer els usos de el temps de dones i homes a la localitat de Ciutat Real i pedanies, així com l'índex en la seva salut i mesures que es poden prendre per afavorir la qualitat de vida i conciliació.

Gestió eficaç del temps: allò primer és allò primer

Àmbit: Andalusia
Tema: Família - Conciliació - TIC - Polítiques famililars
Autoria: Conselleria d'Ocupació, Formació i Treball Autònom
Ressenya: Guia pràctica que vol ajudar a les persones a gestionar de forma efectiva i eficaç el temps del que disposem en tres "vides" diferents: vida personal, vida laboral i vida familiar-social.

La persistent desigualtat de gènere en l'ús de el temps a Espanya

Àmbit: estat espanyol
Tema: Família - Conciliació - Polítiques famililars - Ús del temps
Autoria: Marc Ajenjo y Joan García Román
Ressenya: Amb dades de l'Enquesta d'Ocupació del Temps 2009-2010 (INE), s'analitza el temps diari que uns i altres dediquen a les activitats quotidianes en diferents moments del cicle de vida.

Article "Noves imatges del canvi familiar a Espanya"

Àmbit: estat espanyol
Tema: Família - Conciliació - TIC - Polítiques famililars
Autoria: Luis Ayuso Sánchez.
Ressenya: Publicació a la Revista Española de Sociología. La família es constitueix al mateix temps com a laboratori on s'experimenten molts dels canvis socials que afecten tota la societat, però també com un catalitzador bàsic de la transformació social.

Publicació "Innovacions locals contra la desigualtat de gènere a l'ocupació"

Àmbit: Catalunya
Tema: Gènere - Ocupació - Economia
Autoria: Coordina: Maria de la Fuente. Autores: Sara Berbel, Sara Moreno, Empar Aguado, Aida Ruiz, Mònica Gelambí, Anna Pérez Quintana, Anna Sabata, Víctor Ginesta, Iolanda Fresnillo i Maria de la Fuente Vázquez.
Ressenya: Publicació monogràfica Ciutats i Persones de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la vocació d’abordar un cop més un àmbit rellevant en l’encreuament de la perspectiva de gènere i la dimensió local.

Tesi doctoral: "La cura a Catalunya"

Àmbit: Catalunya
Tema: Cures - Economia - Gènere
Autoria: Mireia Roca Escoda, sota la direcció de Diana Marre i Dolors Comas (2018)
Ressenya: L’objectiu principal d’aquesta tesi de la Universitat Autònoma de Barcelona - Departament d'Antropologia Social i Cultural és l’anàlisi dels treballs de cura remunerats a persones en situació de dependència a Catalunya a fi d’afavorir la igualtat de gènere i el reconeixement social de l’activitat.

informe CERES 21 febrer 2018

Àmbit: Catalunya
Tema: Immigració - Economia
Autoria: Centre d’Estudis i Recerca Sindicals (CERES) de CCOO de Catalunya, amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
Ressenya: Recull de dades quantitatives sobre la població estrangera a Catalunya i la seva situació en el mercat de treball. A continuació, estudia el treball domèstic i de cura de les dones estrangeres per a la millora de les seves condicions laborals i socials.

Els 6 reptes del coworking

Àmbit: Europa
Tema: Usos del Temps - Economia
Autor: Ajuntament de Lió, 2017
Ressenya: L’Ajuntament de Lió publica un estudi sobre els principals reptes que presenta el coworking avui. Els resultats, basats en l’experiència de la ciutat francesa, apunten qüestions d’interès també per la realitat que viu el sector a Barcelona. 

Quantificació econòmica del treball domèstic i de la cura de persones no remunerat a Catalunya

Àmbit: Catalunya
Tema: Treball de cures no remunerat
Autor: Observatori Dona, Empresa i Economia Cambra de Comerç de Barcelona i Institut Català de les Dones
Ressenya:  Partint de les enquestes d’usos del temps (EUT) aquest estudi s’aproxima a la quantificació del treball domèstic i de cures no remunerat per donar-li un valor monetari prenent com a referència un salari apropiat per aquestes activitats. 

El Cuidado de las personas. Un reto para el siglo XXI

Àmbit: Estat espanyol
Tema:  Cures. 
Autoria: Constanza Tobío, MªSilveria Agulló, MªVictoria Gómez i Mª Teresa Martín Palomo
Ressenya: L’estudi revisa àmpliament i des de diferents dimensions la organització social de la cura: la seva construcció històrica, els canvis sociodemogràfics que l’acompanyen, les necessitats de cura al llarg del cicle vital, els subjectes cuidadors i les polítiques de cura. 

Arquitecturas del Cuidado

Àmbit: País Basc. Europa.  
Tema: Habitatge col·laboratiu per gent gran.  
Autoria: Irati Mogollón i Ana Fernández. EMAKUNDE. Instituto Vasco de la Mujer 
Ressenya: L’estudi contextualitza el fenomen dels habitatges col·laboratius per a gent gran al País Basc i a diferents països europeus, assenyalant com aquests donen resposta a les necessitats de cura de les persones i de quina manera l’arquitectura s’utilitza a tal efecte.

Dar y recibir
http://www.timebanking.org/give-and-take-by-david-boyle-and-sarah-bird/

Àmbit: Londres 
Tema: Temps per compartir - Bancs del temps 
Autor: David Boyle and Sarah Bird 
Ressenya:Recull d'experiències de bancs del temps vinculats als ambulatoris del sud de Londres que han permès millorar l'estat de salut dels seus usuaris i de la comunitat en general.

La gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma horària

Àmbit: Catalunya  
Tema: Horaris - Ús del temps  
Autor: Esther Sánchez i al. CTESC-Generalitat de Catalunya, 2015  
Ressenya: Informe encarregat pel Parlament de Catalunya per estudiar la implementació una racionalització dels horaris que afavoreixi la conciliació. Té com a base l'anàlisi d'acords i convenis laborals dels sectors privats i públic.

Mesures de conciliació i reforma horària. Aplicació i opinió de les empreses catalanes

Àmbit: Catalunya 
Tema: Reconciliació - hores - Treball 
Autor: Barcelona Ajuntament i l'Observatori Dona, Empresa i Economia Cambra de Comerç de Barcelona, 2014 
Ressenya:L'estudi té com a objectiu determinar la participació d'empreses catalanes en l'aplicació de mesures de conciliació i la reforma temps. S'ha compilat a partir d'una enquesta a 3.000 empreses catalanes que comparen les dades de 2007 i 2014.

Organiza tu tiempo de forma eficaz

Àmbit: Espanya 
Tema: Horaris - Ús del temps 
Autor: E. Marchena, F. Hervías, C. Galo y C. Rapp. 
Universidad de Cadiz, 2015 
Ressenya: Guia dirigida a estudiants amb recursos per a l'organització del temps d'estudi i treball

Trabajar igual, cobrar igual, conciliar igual

Àmbit: Espanya 
Tema:  Conciliació - Economia de la cura - Horaris 
Autor: UGT, 2015 
Ressenya:Diagnòstic sobre la situació de les dones al món laboral, el treball domèstic no remunerat i les polítiques de igualtat i conciliació per tal d'impulsar nous acords i polítiques per part del sindicat.

Àmbit: Europa 
Tema: Conciliació - Flexibilitat - Horaris 
Autor: Coface, 2015 
Ressenya: Recull de propostes de flexibilització horària del treball i bones pràctiques en conciliació al món laboral per tal de promoure la equitat i disminuir la pobresa especialment de les dones. El document està avalat pel Comissari Europeu d'Ocupació i Afers Socials.

Àmbit: Europa 
Tema: Horaris - Conciliació 
Autor: Elena Sintes. Fundació Jaume Bofill, 2015 
Ressenya: L'estudi explora les possibilitats de dissenyar una jornada escolar que s'adapti a les necessitats educatives i socials dels infants i les famílies. Compara el model català amb models de la resta d'Espanya i d'Europa.

Àmbit: USA 
Tema: Ús del Temps 
Autor: David Reinhard i Timothy D. Wilson. Science, 2014 
Ressenya: Extract de l'estudi sobre la capacitat de les persones de no fer res. Conclou que la majoria de les persones es senten incomodes en aquesta situació que afecta de la mateixa manera a joves hiperconnectats i subjectes procedents de l'àmbit rural.

Àmbit: Espanya 
Tema: Flexibilitat - Responsabilitat social 
Autor: Fundación Mashumano, 2014 
Ressenya: Estudi realitzat a partir de 400 enquestes a joves d'entre 4 i 30 anys. Una dada a destacar, les mesures de flexibilitat laboral són percebudes com el principal factor per aconseguir l'equiibri professional i personal.

Àmbit: Espanya 
Tema: Horaris - Ús del Temps - Treball 
Autor: Workmeter, 2014 
Ressenya: La plataforma tecnològica recull directament dels ordinadors i telèfons d'empreses i institucions, dades que els permeten dibuixar una estadística fiable de l'ús del temps i la productivitat a la feina.

Àmbit: Barcelona 
Tema: Horaris - Temps de treball 
Autor: UGT, 2015 
Ressenya: L'estudi basant en dades del INE i del propi sindicat constata que la situació econòmica dels darrers anys ha reduït el temps de la jornada laboral degut a les jornades parcials involuntàries i la precarització del treball.

Àmbit: Barcelona 
Tema: Horaris - Ús del Temps 
Ressenya: El grup de recerca i pensament té com a objectiu canviar la percepció i conducta dels nord-americans sobre el seu temps lliure. La web recull els diversos treballs d'investigació i propostes sobre el tema

Àmbit: Espanya 
Tema: Conciliació - Economia de la cura - Horaris - Ús del Temps 
Autor: Club de las Malasmadres, 2015 
Ressenya: Sorgit de les necessitats personals de un grup de mares aquest informe realitzat a partir de 4500 enquestes mostra la realitat de la conciliació a les famílies i les necessitats de les dones.

Àmbit: Barcelona
Tema: Horaris - Ús del Temps
Autor: Ajuntament de Barcelona, 2013
Ressenya: L'enquesta aporta informació sobre els hàbits de compra dels barcelonins: tipus de comerç, horaris dels comerços i de activitat dels compradors.

Àrea: Món 
Tema: Usos del temps 
Autor: IATUR, 2014 
Ressenya: Tipus d'activitats d'oci en funció de l'estatus social, adequació de les enquestes de l'ús del temps a les noves tecnologies, quantitat i qualitat del temps que dediquem a internet i dos estudis sobre el temps dedicat a dormir, són els temes dels estudis recollits a l'edició del diari electrònic de IATUR d'enguany.

Àrea: Catalunya 
Tema: Horaris - Usos del temps 
Autor: Iniciativa per a la Reforma Horària, 2015 
Ressenya: Memòria anual de la plataforma cívica que impulsa el canvi d'horaris a Catalunya. Recull informació sobre els eixos de treball de l'entitat, articles d'opinió sobre temes vinculats al projecte i especialment informació sobre la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària al Parlament de Catalunya.

Àmbit: Europa 
Tema: Treball - Us del temps 
Autor: Coe-Rexecode, 2014 
Ressenya: Actualizació d'un estudi anterior sobre la durada de la jornada laboral a França, la més curta de la unió Europea. Elaborat amb dades d'Eurostat el treball recull dades de diferents sectors econòmics.

Àmbit: Europa 
Tema: Treball - Us del temps 
Autor: Eurofound, 2014 
Ressenya: Estudi sobre la incidència de la negociació col·lectiva en la durada de la jornada laboral a Europa. El treball incideix en les diferencies de jornada entre els països de l'Europa d'abans de 2004 i de l'actual C.E.

Àmbit: Europa
Tema: Educació – Conciliació - Us del temps
Autora: Elena Sintes Pascual
Fundació Jaume Bofill, 2012
Ressenya: La jornada intensiva als centres educatius s'ha plantejat com una solució a diversos problemes. Aquest informe aborda l'impacte de l'organització del temps escolar en la qualitat i l'equitat educativa i fa propostes per un millor disseny de la jornada escolar.

Àmbit: Europa 
Tema: Treball – Ús del temps
Autor: Eurofound, 2012
Ressenya: Estudi anual de l'enquesta europea sobre temps de treball i condicions de vida. Constata que un 80% de la població està satisfeta amb la quantitat de temps que treballa i la conciliació de la seva vida laboral i familiar.

Idioma: Castellà
Àmbit: Espanya
Tema: Infància – Usos del temps
Autor: Unicef i UdG, 2012
Ressenya: Resultat de l'enquesta elaborada a 6000 infants per conèixer la seva percepció sobre temes com la salut, l'ensenyament i l'economia. Estudia indicadors sobre satisfacció en l'ús del temps.

Àmbit: Espanya
Tema: Treball 
Autor: Edenred-IESE
Ressenya: L'enquesta realitzada a 1.200 treballadors espanyols analitza la valoració que en fan dels directius tenint en compte el sexe, la seva situació familiar i les mesures de conciliació a l'empresa.

Àmbit: Espanya
Tema: Conciliació – Igualtat - Ús del Temps - Treball
Autor: Universidad Politécnica de Murcia, 2013
Ressenya: Guia de mesures d'innovació en recursos humans per a petites i mitjanes empreses. Inclou dades sobre conciliació de vida laboral i personal i la seva influència en la productivitat i la fidelització dels treballadors a les empreses.

Àmbit: Provincia de Barcelona
Tema: Educació - Conciliació - Igualtat 
Autora: Esther Sánchez Torres 
Col·laboracions: Cristina Brullet, Dolors Comas d'Argemir, Miquel Martínez i Sara Pons 
Fundació Jaume Bofill. Barcelona, 2011
Ressenya: Partint de la premissa del dret dels pares dedicar temps a l'educació dels fills sense delegar en altres estaments de la societat aquesta tasca s'analitza l'impacte de la conciliació entre vida personal, familiar i laboral en l'educació dels infants.

Idioma: Anglès
Àmbit: Món
Tema: Conciliació - Igualtat 
Autor: OCDE
Ressenya: Macro estudi sobre la manera en que els diferents estats donen suport a la família. Recull dades de 44 països sobre l'efecte de la crisi en les ajudes públiques, el nombre de fills, la influència dels permisos de maternitat i paternitat en el treball femení i el benestar dels infants, la flexibilitat horària o les mesures per pal·liar la pobresa a les famílies monoparentals.

 

Àmbit: Món
Tema: Usos del temps
Autor: IATUR, 2013
Ressenya: Edició anual del diari electrònic que recull alguns dels millors articles de l'any que tenen com a tema l'ús del temps. Temps d'estudi i rendiment, vida quotidiana i temps, o organització del temps de lleure són alguns dels temes reunits a l'anuari.

Idioma: Anglès
Ressenya: Estudi anual de satisfacció laboral elaborat per l'empresa de lloguer d'espais de treball Regus. 26.000 entrevistes realitzades a 90 països conclouen que les generacions més joves i els treballadors per compte propi aconsegueixen un nivell més alt de conciliació i de satisfacció a la feina.

Àmbit: Món
Tema: Treball – Usos del temps
Autor: NEF. New Economics Foundation. Ecopolítica, 2010
Ressenya: Proposta econòmica per a la reducció de la jornada laboral arreu del món. El text explora les conseqüències socials de la reducció de jornada i la compactació temporal del temps de treball alliberant temps per al treball no remunerat , l'educació i la vida personal.

Àmbit: Europa
Tema: Educació - Treball
Autor: CrossKnowledg, 2012
Ressenya: Estudi sobre la implementació i el futur de l'educació a distancia a les empreses europees. Fa un recorregut per la història de l'e-learning, els percentatges d'ús, l'evolució, els dispositius disponibles, i els factors d'èxit i fracàs.

Àmbit: Espanya
Tema: Igualtat- Treball
Conselleria de la Dona de la Comunidad de Madrid
Ressenya: Recull de ponències de les taules de debat de Noroeste Construyendo Futuro, que té com a objectiu la formulació de propostes polítiques que contribueixin a la millora de l'ocupació e les dones.

Àmbit: Europa
Tema: Conciliació – Igualtat - Ús del Temps
Autor: Joan García Román. Bellaterra, 2012
Ressenya: La tesi doctoral analitza l'evolució de les desigualtats de gènere partint de les enquestes de població de 2002-2003 i 2009-2010, comparant-les amb països del nostre entorn. Repassa dades sobre treball remunerat i no remunerat, oci o tipus de parelles. 

Idioma: Castellà
Àmbit: España
Tema: Treball
Autor: Ranstad , 2013
Ressenya: Resultat de l'enquesta sobre les preferències dels treballadors a l'hora d'accedir al mercat laboral. Per les dones la proximitat i les possibilitats de conciliar són els aspectes més valorats, mentre que els homes valoren més la projecció professional.

Idioma: Anglés
Àmbit: Europa
Tema: Treball 
Autor: Eurofound, 2013
Ressenya: L'informe anual sobre el temps de treball a Europa l'any 2012 fixa en 38,1 hores setmanals la mitja a l'Europa dels 27, la mateixa durada que el 2011. La mitjana ha baixat 30 minuts de promig a l'UE dels 15, mentre ha pujat 1.30h en els nous països membres. L'estudi s'ha realitzat als sectors del metall, la banca i l'administració local.

Àmbit: Barcelona
Tema: Horaris - Ús del Temps
Autor: Ajuntament de Barcelona, 2012
Ressenya: L'enquesta recull dades de 2400 comerços de Barcelona i permet dibuixar un mapa dels horaris comercials. Una dada interessant és que la hora de màxima activitat del comrs a la ciutat és a partir de les 19h.

Àmbit: USA 
Tema: Conciliació – Infància – Salut
Autor: Jay Stewart
IZA - Institute for the Study of Labor, 2013
Ressenya: Estudi sobre la influència del horari laboral matern en les hores de son dels infants amb vistes a organitzar canvis d'horaris escolars.

Idioma: Anglès
Àmbit: Àsia 
Tema: Treball – Ús del temps
Autor: Daiji Kawaguchi, Jungmin Lee, Daniel S. Hamermesh
IZA - Institute for the Study of Labor, 2012
Ressenya: Estudi sobre la redistribució del l'ús del temps en moments de recessió a les poblacions de Japó i Corea. Menys temps de treball es tradueix en més temps personal i d'oci.

 

Àmbit: Europa 
Tema: Horaris - Treball
Autor: Eurofound, 2011
Ressenya: Recull de dades anuals sobre l'evolució del temps de treball a 25 països de la unió. Aplega informació l'augment de la jornada laboral i evidencia les diferències entre països pel que fa vacances i festius.

Idioma: Castellà
Tema: Horaris - treball
Autor: Fundación Másfamilia, 2012
Ressenya: Anàlisi de la situació de la flexibilitat laboral i l'e-working. Recull dades sobre la legislació actual, els recursos disponibles a les llars, l'impacte mediambiental i bones pràctiques d'algunes empreses.

Idioma: Castellà
Àmbit: Espanya
Tema: Horaris - treball
Autor: UGT, 2012
Ressenya: Resultat del qüestionari realitzat a 1164 treballadors per tal d'avaluar els efectes socials, fisiològics, psicològics i patològics del treball a torns i nocturn, Recull dades sobre productivitat, seguretat i absentisme laboral.

Idioma: Anglès
Àmbit: Europa
Tema: Horaris - treball
Autor: Eurofound, 2010
Ressenya: Anàlisi dels horaris de treball a partir de la comparativa de dades recollides els anys 2000 i 2006. Recull indicadors sobre jornada laboral, flexibilitat, igualtat i balanç entre temps personal i laboral.

Idioma: Anglès
Àmbit: Europa
Tema: Igualtat - treball
Autor: Eurofound, 2012
Ressenya: Evolució del temps de treball a l'eurozona entre 1993 i 2010. L'estudi recull informació sobre l'evolució de la conciliació familiar i el treball a temps parcial.

Àmbit: Catalunya
Tema: Usos del temps
Autor: Idescat, 2012
Ressenya: Enquesta dels usos del temps realitzada a 3248 llars de Catalunya entre 2010 i 2011. Els resultats permeten dibuixar el dia estendard de la població de més de 10 anys i segueixen els patrons marcats per Eurostat.

Àmbit: Europa
Tema: Horaris
Autor: John Morley and Fadila Sanoussi, with Isabella Biletta and Felix Wolf
Eurofound
Ressenya: Comparació dels horaris als països de la Comunitat Europea. Destaca l'augment de flexibilitat en tots els sectors i el neixemnet de bancs de temps als sectors serveis.

Idioma: Castellà
Tema: Usos del Temps 
Autor: Institut Nacional d'Estadística
Ressenya: La presentació dels resultats de l'enquesta remarca la disminució del temps dedicat a activitats de Vida social y diversió y l'augment del temps dedicat a Aficions i informàtica. Entre les dades a destacar l'anivellament entre les hores que homes i dones dediquen a las tasques de la llar.

Idioma: Castellano
Àmbit: Europa
Tema: Treball 
Autor: Eurofound
Ressenya: Aquest informe examina els nivells d'ocupació d'homes i dones i l'impacte que la participació al mercat de treball té per als infants. Repassa les formes de flexibilitat horària que faciliten la conciliació entre vida laboral i familiar (treball a temps parcial, horari flexible, etc.) i la satisfacció dels individus amb l'equilibri entre treball i vida.

Idioma: Anglès(US)
Àmbit: Europa 
Tema: Treball 
Autor: Eurofound 
Ressenya: L'enquesta aporta informació sobre les condicions de treball, incloent qüestions com ara el temps de treball, l'exposició a riscos, la salut i seguretat laboral, l'organització del treball, l'equilibri treball-vida, la formació, i la satisfacció laboral global. Presenta l'evolució de les tendències canviants des de 1991.

Idioma: Castellà
Àmbit: Europa
Tema: Treball 
Autor: Jesús Clemente
CES Aragón, 2011
Ressenya: Partint de la comparativa de la durada de la jornada laboral Europa, Espanya i Aragó l'estudi fa una valoració del temps necessari per al desenvolupament de la vida familiar i la incidència de les mesures de conciliació en l'absentisme laboral.

Àmbit: Provincia de Barcelona
Tema: Igualtat - Usos del Temps
Direcció: Imma Quintana 
Diputació de Barcelona, 2011
Ressenya: L'anàlisi realitzat a municipis de la província menors de 5.000 habitants és una eina per conèixer les demandes i necessitats que, des d'una perspectiva de gènere i en relació als usos del temps, presenten aquests territoris. Recull actuacions i experiències concretes a municipis petits en el context internacional i local.

Idioma: Castellà
Àmbit: Europa
Tema: Horaris - Treball
Autors: CEC-UGT, 2011
Ressenya: Comparativa de l'evolució del temps de treball entre 2000 i 2008 a partir de les dades de l'enquesta de Població Activa realitzada per l'INE. L'anàlisi conclou que la mitjana d'hores treballades ha baixat en el conjunt d'Europa de 38,3 a 37,2 hores setmanals.

Idioma: Anglès
Àmbit: Món
Tema: Salut
Autors: Elisabet Ortiz-Tudela, Antonio Martinez-Nicolas, Manuel Campos, María Ángeles Rol, Juan Antonio Madrid 
Editor: PLoS computational biology, 2011
Ressenya: Estudi sobre la incidència de la cronobiologia en la pràctica clínica per a l'avaluació del sistema circadià en relació amb l'envelliment, la maduració del nounats, el càncer colorrectal, l'obesitat, l'apnea obstructiva del somni i la hipertensió arterial.

Idioma: Anglès
Àmbit: Món
Tema: Usos del Temps
Editor: OCDE, 2011
Ressenya: Primer balanç sobre el nivell de benestar dels països que valora aspectes que van més enllà del PIB. L'estudi realitzat en 34 països analitza 11 aspectes de la vida quotidiana dels ciutadans entre ells habitatge, ingressos, educació o la relació entre feina i vida privada.

Àmbit: Provincia de Barcelona
Tema: Usos del Temps
Autor: Imma Quintana
Impulsor: Diputació de Barcelona, 2010
Ressenya: L'estudi fa una aproximació a les polítiques del temps enteses com aquelles actuacions promogudes des dels governs locals amb la finalitat d'intervenir en la gestió pública dels usos del temps i entendre les necessitats quotidianes de les persones. Alhora, en l'anàlisi, se n'identifiquen els principals àmbits d'intervenció i els instruments necessaris per a dur-les a terme.

Àmbit: Provincia de Barcelona 
Tema: Usos del Temps 
Autor: IERMB 
Direcció: Àrea d'Igualtat i Ciutadania. Diputació de Barcelona. Barcelona, 2009 
Ressenya: El document emmarcat en la sèrie d'explotacions monogràfiques de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya és un estudi sobre les activitats en què distribueixen el seu temps les persones que resideixen a la província, i sobre les estratègies que empren per compaginar les diferents esferes temporals de la vida quotidiana.

Àmbit: Europa
Tema: Treball
Autor: European Fundation for the Imrovement of Living and Working Conditions
Dublín, 2009
Ressenya: L'estudi presenta una visió general sobre la durada de la jornada laboral a la Unió Europa i Noruega. Les dades es recullen amb la contribució dels centres nacionals de l'Observatori Europeu de Relacions Industrials (EIRO).
 

Àmbit: Món 
Tema: Usos del Temps 
Autors: Michel Bittman, Judith E. Brown i Judy Wajcman 
Work, Employment & Society. Decembre, 2009 
Ressenya: L'article explora com ha influït la possibilitat d'estar connectats en tot moment i des de qualsevol lloc en la difusió entre el temps de treball i el temps d'oci. L'estudi combina les enquestes amb l'estudi dels registres telefònics concloent que l'ús dels telèfons mòbils no ha allargat especialment el temps de treball.

Àmbit: Espanya
Tema: Treball
Autors: Antonio Martín Artiles, Pilar Carrasquer, Fausto Miguélez, Óscar Molina
Quit. Centre d'estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball. 2009
Ressenya: El projecte pretén avaluar la capacitat que tenen les institucions i els actors locals d'interpretar i implementar, d'una manera innovadora, la legislació en matèria de polítiques socials i d'ocupació.

Idioma: Castellà
Àmbit: Catalunya
Tema: Treball
Autora: María Gutiérrez-Domènech
La Caixa. Barcelona, 2008
Ressenya: Posada en valor del temps dedicat al desplaçament d'anada i tornada al lloc de treball. El document estima que un treballador dedica 57m de mitja diària a desplaçaments, el que significaria uns 8? al dia, un 40% més si ho fa en transport públic.

Àmbit: Espanya 
Tema: Igualtat 
Autors: Teresa Torns Martín, Sara Moreno Colom 
Revista de estudios de juventud. N. 83 (dic. 2008) 
Ressenya: L'article reflexiona sobre la contradicció que suposen per a les joves treballadores els discursos sobre la conciliació familiar que continuen afrontant els vells problemes sense aportar solucions alternatives.

Àmbit: Espanya
Tema: Igualtat- treball
Coordinadors: Carlos Prieto, Ramón Ramos, Javier Callejo
Centro de Investigaciones Sociológicas, 2008
Ressenya: Resultats de la investigació sobre els canvis que s'han produït en les relacions d'ocupació i gènere en els darrers 30 anys. L'estudi es divideix en dos blocs, el primer analitza les tendències de canvi del temps de treball i el segon mostra el paper que juga en les noves relacions d'ocupació l'organització dels temps socials.

Àmbit: Món
Tema: Horaris- Treball
Autors: JaneMaree Maher, Jo Lindsay i Anne Bardoel
Ressenya: L'estudi investiga com influeix la flexibilitat horària de les infermeres en la seva economia familiar. L'organització de la feina en torns es reflecteix en la vida domèstica i s'utilitza per organitzar la cura dels infants, però influeix també en el seu temps personal i la seva relació amb l'entorn.

Àmbit: Espanya
Tema: Igualtat- Treball
Autors: María Luisa Moltó i Ezequiel Uriel
Fundacion Cajas de Ahorro. Madrid, 2008
Ressenya: El treball domèstic suposa el 42,5% del PIB espanyol. Segons aquest estudi, el treball a casa va generar en 2003 un valor de 332.506 milions d'euros amb 46.000 hores dedicades i 7.916? per càpita. L'estudi fa èmfasi en el desequilibri en la distribució del treball domèstic entre homes i dones.

Àmbit: Catalunya 
Autora: Anna Freixas Farré 
Editor: Institut Català de la Dona. Col·lecció 'Quaderns de l'Institut', número 8 
Barcelona, 2007 
Ressenya: Recerca de noves propostes per tal d'impulsar la corresponsabilitat i el repartiment dels temps i dels treballs com a elements imprescindibles per avançar cap a una societat justa i equitativa.