Xarxa d’Empreses

Empreses innovadores en mesures de Temps i Conciliació a Barcelona.

La Xarxa NUST - Nous Usos Socials del Temps és una iniciativa creada al 2006 per l'Ajuntament de Barcelona i formada per empreses compromeses amb facilitar una millor gestió del temps i conciliació de la vida laboral,

familiar, personal i social, afavorint la productivitat i un clima de confiança que beneficiï tant a l'empresa i organització com a les persones que hi treballen, i contribuint a la millora de la qualitat de vida de les persones de la ciutat.

Els objectius de la Xarxa són:

  • Reconèixer i promoure la tasca de les empreses i organitzacions compromeses amb facilitar l'harmonització del temps.
  • Intercanviar i difondre coneixements i experiències entre empreses i organitzacions en l'àmbit de la gestió del temps i la conciliació, presencial i virtualment.
  • Fer xarxa amb altres organitzacions públiques, privades i del tercer sector, a nivell local i internacional, per generar sinergies i avançar conjuntament.

La Xarxa està formada per més de 100 empreses i organitzacions (petites, mitjanes i grans) de diferents sectors d'actuació.

Algunes de les activitats impulsades són les jornades d'intercanvi d'experiències, la difusió de notícies d'actualitat, entrevistes i recursos, totes elles vinculades amb el temps de treball i la concilació personal, familiar, laboral i social.

Jornades, tallers, trobades i reunions de treball per intercanviar coneixements i experiències entre les empreses.

Creat amb l'objectiu de comptar amb més implicació i compromís a la Xarxa i oferir respostes més adequades a les expectatives i necessitats de les empreses.

Mesures de gestió del temps aplicables a les empreses

Recursos d'interès en l'àmbit de la gestió del temps i la conciliació a nivell local i internacional.

Empreses compromeses amb l'organització del temps, contribuint a fer de Barcelona una ciutat que cerca la qualitat de vida de les persones.

Una mostra de les lleis, els tractats i la normativa vigent, tant d'àmbit europeu, estatal com autonòmic, que avalen les polítiques vinculades a la conciliació.

Recull l'opinió de les empreses sobre les mesures de conciliació impulsades i altres pràctiques que voldrien implantar a la seva empresa.

Més de 100 empreses i organitzacions que conformen la Xarxa presenten les bones pràctiques implementades en els seus llocs de treball.

Promou que empreses amb expertesa reconeguda en l’àmbit de l’organització del temps aportin el seu coneixement i recolzament a empreses que volen aprendre i avançar en aquest àmbit.