10a edició del Premi, any 2021

Els guardons del Premi Barcelona a l'empresa innovadora en organització i usos del temps es van lliurar el 3 de maig en un acte pensat per reconèixer els esforços d'empreses que faciliten una major flexibilitat en el temps i l'espai de treball.

Com cada any des de 2012, el premi vol contribuir a fer visible els esforços d'innovació en aquest àmbit.
El jurat, format per persones expertes i representants dels àmbits econòmic, empresarial, del comerç, sindical i del món acadèmic rellevants de la ciutat, han premiat empreses que estan implementant mesures innovadores com la garantia del dret de desconnexió digital o la setmana laboral de quatre dies.
En aquesta desena edició s'hi van presentar 16 candidatures repartides en quatre categories. Les guanyadores van ser:

  • Advantage Consultores S.L. (empresa de menys de 10 persones treballadores): per fer un pas valent i innovador en la millora del temps de treball implantant la jornada de quatre dies setmanals sense abaixar els sous dels treballadors.
  • INGECAL, Ingeniería de la Calidad y el Medio Ambiente S.L. (empresa de més de 10 i fins a 50 persones treballadores): per implantar un conjunt ampli de mesures d'organització i usos dels temps i especialment per la concreció del protocol de desconnexió digital.
  • SOM Fundació Privada Catalana Tutelar (empresa de més de 50 i fins a 250 persones treballadores): per l'abast i diversitat de les mesures de flexibilitat autogestionada de la jornada i especialment per l'esforç de fer-les extensives a tots els treballadors de l'organització, també als qui ocupen posicions que requereixen presència i proximitat.
  • Webhelp Spain Business Process Outsourcing S.L. (empresa de més de 250 persones treballadores): per l'abast de les mesures i per la creativitat a l'hora de trobar solucions per donar resposta a les circumstàncies de les persones que formen part de l'organització, com ara la mesura de Parentiu Social que facilita la creació de xarxes de suport i cura més enllà de l'àmbit familiar.

Totes les empreses premiades vam coincidir en destacar que la flexibilitat és cada cop més important per a totes les persones i especialment per a les més joves i s'ha convertit en un requisit essencial a atreure i retenir el talent que les empreses necessiten.
Igualment, es va subratllar l'impacte positiu d'aquestes mesures en el benestar de les persones, els resultats de l'empresa i el conjunt de la societat.

La desena edició del premi, coincideix amb la declaració de Barcelona com a Capitalitat Mundial de les Polítiques del Temps.

El lliurament de premis es va celebrar en el marc de la Jornada "El lideratge d'equips híbrids: fer empresa amb persones que treballen en entorns i temps diferents".
Arran de la pandèmia, un nombre significatiu d'empreses han posat en marxa diferents versions del que anomenem model híbrid, en què les persones assisteixen a l'oficina només alguns dies de la setmana. La gestió d'equips que no coincideixen en l'espai i el temps introdueix una nova capa de complexitat a la dinàmica existent en qualsevol equip i suposa nous reptes per al lideratge.
Va obrir la reflexió sobre les capacitats de lideratge necessàries en aquest nou escenari, Sílvia Cóppulo, directora de l'Observatori del Lideratge en l'Empresa i professora de la UPF Barcelona School of Management.
A continuació, va conduir una taula de diàleg, que va comptar amb la participació d’Anna Vilar, Responsable de Relacions Laborals de Henkel Ibérica; Óscar Bermejo, Business Development de Softmachine; i Ana Mayor, Operations Director de Kim Global.
Tots ells van destacar que aquesta major autonomia sobre quan, on i com es treballa, és una dimensió clau de la nova cultura de treball i varen compartir recomanacions sobre estratègies, tecnologies o pràctiques que permetin enfortir la cohesió, la capacitat de col·laboració i la implicació dels equips en aquest escenari.
Després d'entregar els premis, Raquel Gil, comissionada de Promoció de l'Ocupació i Polítiques contra la Precarietat de l'Ajuntament de Barcelona, va tancar l'acte posant de manifest els deu anys del Premi i recordant la importància d'identificar referents per motivar canvis.

El Pacte del Temps i la Xarxa d'empreses NUST

El Premi s'emmarca en el Pacte del Temps, una estratègia impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, que cerca el compromís municipal i de les organitzacions socials i econòmiques de la ciutat per actuar conjuntament i aconseguir una organització social del temps, més saludable, igualitària i eficient.
El Pacte del Temps promou actuacions adreçades a la conscienciació que el temps és un factor clau per a la salut i el benestar de les persones i a l'adopció de models de gestió del temps més eficients i més sostenibles.
Així mateix, hi té un paper protagonista en la promoció d'aquests premis i en la sensibilització la Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps), que agrupa més de 130 organitzacions de diferents àmbits, sectors i mida, que comparteixen un mateix propòsit: impulsar una cultura del treball i una gestió del temps de treball que comporti un major equilibri entre les necessitats de les persones que en formen part i els requeriments i necessitats de l'organització.

Totes elles posen en pràctica mesures innovadores de flexibilitat horària, corresponsabilitat o treball a distància i coincideixen en destacar els resultats que aquestes accions generen.
Alguns dels beneficis que es produeixen són l'augment de la satisfacció de les persones treballadores i dels clients, l'increment de la productivitat, la retenció del talent, la millora del clima laboral o la disminució de la rotació, l'absentisme i el nivell d'estrès.